ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Автор(и)

  • АНАСТАСІЯ МАЛОТА Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0002-1286-0118

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.7

Анотація

Обґрунтовано доцільність, проаналізовано та визначено особливості організації змішаного навчання майбутніх соціальних працівників професійно орієнтованого спілкування англійською мовою. На основі опитування викладачів, а також працівників галузі визначено типові ситуації міжкультурного професійного спілкування соціальних працівників. Встановлено, що ефективне професійно орієнтоване міжкультурне спілкування передбачає володіння студентами відповідними знаннями, лексичними, граматичними, фонетичними навичками, вміннями монологічного та діалогічного мовлення, а також лінгвосоціокультурними вміннями. Конкретизовано вимоги щодо рівня володіння майбутніми соціальними працівниками вміннями професійно орієнтованого спілкування англійською мовою. З урахуванням специфіки англомовної підготовки майбутніх соціальних працівників, особливостей їх професійного міжкультурного спілкування зроблено висновок, що змішане навчання повинно бути спрямоване як на оволодіння змістом дисципліни, так і на забезпечення ефективної співпраці між студентами та викладачем, поєднувати навчання в групі та індивідуальне навчання; базуватися на особистісно орієнтованому та професійному підходах; відповідати обгрунтованим принципам (поєднання синхронного навчання з участю викладача, яке може бути як онлайн, так і в аудиторії (приблизно 65–70 % часу), та онлайн-навчання, що може реалізовуватись як індивідуально, так і в парах чи групах студентів (майже 30–35 %)); співпраця студентів в умовах офлайн та онлайн-навчання; активна участь майбутніх фахівців у навчальному процесі; ефективне спілкування між студентами та студентами і викладачем; гнучкість, що дозволяє вносити зміни в процесі навчання; систематичний та оперативний зворотний зв'язок; персоналізація Інтернет-середовища); передбачати поєднання різних типів навчальних веб-технологій (системи управління навчанням (наприклад, Moodle), платформи для синхронних конференцій (BigBlueButton, Zoom тощо), ефективних цифрових інструментів (наприклад, Padlet)); включати різні методи та прийоми (веб-квести, дебати, дискусії, проєкти тощо); передбачати різні типи завдань і види діяльності, включаючи реальні проблемні завдання професійного характеру; використовувати різні види та інструменти оцінювання (оцінювання викладачем, автоматизоване комп’ютерне оцінювання (наприклад, тестування рівня володіння лексичною компетентністю студентів), взаємооцінювання, самооцінювання).

Біографія автора

АНАСТАСІЯ МАЛОТА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

аспірантка

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07