МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ PHET-СИМУЛЯЦІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.2

Ключові слова:

освітній процес, комп’ютерні моделі, PhET-симуляції

Анотація

Розглянуто дидактичні та методичні можливості використання PhET-симуляцій (PhET-Simulations) в освітньому процесі. Запропоновано використання електронного ресурсу в організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти в процесі вивчення фізики. Проаналізовано особливості та умови використання комп’ютерних моделей під час організації освітнього процесу. Комп’ютерні моделі є ефективним засобом під час пояснення нового та закріплення вивченого матеріалу, для самостійної роботи, особливу роль вони відіграють під час проведення демонстраційного експерименту чи лабораторних робіт. Особливої актуальності набувають моделі, коли реальний фізичний експеримент неможливий. Наведено приклади якісних та кількісних завдань різних рівнів складності з розділу «Механіка». Виконання завдань такого типу сприяє ефективнішому засвоєнню теоретичного матеріалу. Обґрунтовано, що використання комп’ютерного моделювання на уроках фізики стимулює навчальну, науково-пізнавальну, дослідницьку діяльність учнів, активізує творчу діяльність і позитивно впливає на успішність, розширює межі розуміння фізичних явищ і процесів, що відбуваються в навколишньому середовищі; дає можливість учням на вищому рівні зрозуміти природні явища. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ґрунтується на змінах навчальної діяльності учня та кардинальній модернізації діяльності вчителя, забезпечує формування як ключових, так і предметної компетентності учнів.

Біографії авторів

ОЛЬГА ФЕДЧИШИН, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

СЕРГІЙ МОХУН, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат технічних наук, доцент

ПАВЛО ЧОПИК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

асистент

Посилання

Bariakhtar V. H., Dovhyi S. O., Bozhynova F. Ya. & Kiriukhina O. O. Fizyka (riven standartu, za navchalnoiu prohramoiu avtorskoho kolektyvu pid kerivnytstvom Loktieva V. M.): pidruch. dlia 10 kl. zakl. zahal. sered. osvity [Physics (standard level, under the curriculum of the authorsʼ team under the direction of V. M. Loktev)]. Kharkiv: Ranok, 2018. 272 р.

Bykov V. Yu. Informatyzatsiia zahalnoosvitnoi ta profesiino-tekhnichnoi shkoly Ukrainy: kontseptualni zasady ta priorytetni napriamky [Informatization of secondary and vocational schools of Ukraine: conceptual principles and best directions]. Profesiina osvita: pedahohika ta psykholohia. Ukraino-polskyi zhurnal – Vocational education: pedagogy and psychology. Ukrainian-Polish magazine. Vydannia IV. Vyd-vo: Vyshchoi Pedahohichnoi Shkoli u Chenstokhovi. Chenstokhova, 2003. P. 501–515.

Vizniuk V. Tsyfrova kompetentnist maibutnikh pedahohiv yak nevidiemna skladova profesiinoi pidhotovky [Digital competence of future teachers as an integral part of professional training]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatiuk. Seria: pedahohika. 2019. Vol. 1. P. 130–136. URL: https://doi.org/10.25128/2415-3605.19.1.17/

Zhuk M. D., Martyniuk S. V., Fedchyshyn O. M. Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v protsesi vyvchennia fizyky [Information and communication technologies in the process of studying physics]. Tezy dopovidei I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Modern science: problems and innovations» (Stokholm, Shvetsiia, 5–7 kvitnia 2020 r.). 2020. P. 390–398.

Interaktyvni symuliatsii dlia pryrodnychykh nauk i matematyky. URL: https://phet.colorado.edu/uk/

Lytvynova S. Model vykorystannia systemy kompiuternoho modeliuvannia dlia formuvannia kompetentnostei uchniv z pryrodnycho-matematychnykh predmetiv [A model of using a computer modeling system to develop studentsʼ competencies in science and mathematics] Fizyko-matematychna osvita – Physical and mathematical education, 2019. Vol. 1(19), pp. 108-115. doi: https://doi.org/10.31110/2413-1571-2019-019-1-017 [in Ukrainian]

Mokhun S. V., Fedchyshyn O. M. Vykorystannia virtualnykh fizychnykh modelei v umovakh dystantsiinoho navchannia [Use of virtual physical models in the conditions of distance learning]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia: dosvid, tendentsii, perspektyvy: materialy VI mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. Modern information technologies and innovative teaching methods: experience, trends, prospects: Processing of the VI International. scientific-practical internet conference (m. Ternopil, 12–13 lystopada 2020 r.). P. 139–142.

Slobodianyk O. V. Vykorystannia kompiuternykh modelei pid chas indyvidualnoi roboty uchniv z fizyky [Using computer models in the individual work of physics students]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and mathematical education. 2019. Vol. 4 (22). P. 116–123.

Fedchyshyn O. M. Diialnist vchytelia na urokakh fizyky z vykorystanniam informatsiinykh tekhnolohii ta zasobiv navchannia [Teacherʼs activity in Physics lessons with application of information technologies and teaching aids]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia: dosvid, tendentsii, perspektyvy: tezy dop. mizhn. nauk.-prakt. internet-konf. [Modern information technologies and innovative teaching methods: experience, trends, prospects: thesis add. int. scientific-practical Internet conference] (m. Ternopil, 9–10 lystopada, 2017), pp. 244–248. [in Ukrainian]

Fizyka. Navchalni prohramy dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. Fizyka. 10–11 klasy [Physics. Educational programs for general educational institutions. Physics. Grades 10–11]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lokteva-vm.pdf [in Ukrainian]

Chang K. E., Chen Y. L., Lin H. Y. and Sung Y. T. Effects of learning support in simulationbased physics learning. Computers & Education. 2008. 51 (4). Р. 1486–1498.

JavaLab. URL: https://javalab.org/en

Saastamoinen K. and Rissanen A. Understanding physical phenomena through simulation exercises. Journal of Physics: Conf. Series 1286. 2019. Р. 1–9.

Physics at school-HTML5. URL: https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-14

Як цитувати

ФЕДЧИШИН, О. ., МОХУН, С. ., & ЧОПИК, П. . (2022). МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ PHET-СИМУЛЯЦІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ . Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 16–24. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.2