Том 1 № 1 (2022): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка.

Опубліковано: 2022-07-14

Лінгводидактика

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Інфомедійна грамотність: імплементація в системі вищої освіти