ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ОСІБ З ВАДАМИ СЛУХУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.6

Ключові слова:

: професійно-технічні заклади освіти, особи з особливими потребами, інклюзивне освітнє середовище

Анотація

Розглянуто проблему навчання осіб з особливими потребами в інклюзивному освітньому середовищі професійно-технічних закладів освіти, що особливо актуально у контексті прагнень інтеграції української освіти до європейського освітнього простору. Реформування і модернізація освіти, які відбуваються наразі в умовах суспільних трансформацій, вимагають її відповідності цивілізаційним викликам, одним з яких є забезпечення доступу до загальноосвітнього простору і якісної освіти молоді з особливими освітніми потребами. Реформування освітньої системи України, що передбачає усталення інклюзивної парадигми з акцентом на освітній підтримці та адаптації чинників освітнього середовища, зумовило суспільний запит на реформування і модернізацію професійно-технічних закладів освіти. Підкреслено, що підставою для цього є недостатня матеріальна-технічна база професійно-технічних закладів освіти: неспроможність оснащення навчальних приміщень відповідно до встановлених державними органами влади норм та стандартів зокрема для осіб з вадами слуху, через відсутність фінансування з боку держави.

Ефективним засобом навчання осіб з вадами слуху в інклюзивному освітньому середовищі професійно-технічних закладів освіти визначено розроблені автором теми, в яких відображено зміст, форми і методи реалізації авторської методики навчання інформатики у закладах професійно-технічної освіти в інклюзивному просторі. Вони входять до переліку компонент освітньо-професійних програм з підготовки: оператора комп’ютерної верстки (СП(ПТ)О 4112.DE.22.00 – 2020); оператора телекомунікаційних послуг (СП(ПТ)О 4229 J.61.00 – 2019); оператора верстатів з програмним керуванням (СП(ПТ)О 8211.С.25.62 – 2017); оператора з обробки інформації та програмного забезпечення СП(ПТ)О 4113 J. 62.00-63.10 – 2017); оператора верстатів з програмним керуванням (ДСПТО 8211.СО.28.52 – 2014); оператора комп’ютерного набору (ДСПТО 4112.К72040–2006).

Проаналізовано й узагальнено досвід навчання осіб з особливими потребами в інклюзивному освітньому середовищі професійно-технічних закладів освіти України та окреслено необхідність розробки Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти для навчання осіб з особливими потребами в інклюзивному освітньому середовищі. Окреслено перспективи використання розробленої методики у майбутніх освітньо-професійних програмах підготовки здобувачів професійно-технічної освіти.

Біографії авторів

ПАВЛО БАБИЧ, Бердянський державний педагогічний університет

аспірант

HANNA ALEKSIEJEVA , Бердянський державний педагогічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Alieksieieva H. M., Antonenko O. V., Zhadan K. O., Lyfenko M. V. Dosvid vykorystannia zasobiv elektronnoho navchannia u inkliuzyvnomu osvitnomu VNZ [Experience in the use of e-learning tools in inclusive education]. Fizyko-matematychna osvita. 2018. Vol. 4 (18). S. 17–25. URL: https://doi.org/10.31110/2413-1571-2018-018-4-003

Boiko V. O. Inkliuzyvna osvita: do pytannia vyznachennia poniattia ta osoblyvostei yii zaprovadzhennia [Inclusive education: on the question of defining the concept and features of its implementation]. Naukovi zapysky. Psykholoho-pedahohichni nauky. 2012. Ch. 4. S. 7–10. URL: http://archive. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nzspp/2012_4/mtp/ mtp1.pdf

Valentyk N. Inkliuzyvna osvita, za i proty [Inclusive education, pros and cons]. Dyrektor shkoly. 2010. Vol. 14–15. S. 45–58.

Yevchenko M., Bielova O. Osoblyvosti vprovadzhennia inkliuzyvnykh resursnykh tsentriv v Ukraini [Features of inclusive resource centers implementation in Ukraine]. Vcheni zapysky Universytetu “KROK”. 2020. Vol. 3 (59). S. 119–125. URL: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-119-125

Yesina V. P., Shyrobokova O. O., Malovichko O. V. Ukrainska model vprovadzhennia inkliuzyvnoi osvity [The Ukrainian model of the introduction of inclusive education]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky. 2021. Issue 2 (340). Ch. 2. S. 287–297. URL: https://doi.org/10.12958/2227-2844-2021-2(340)-2-287-297

Zdrahat S. H., Romachak Zh. I., Chumaieva, O. V. Inkliuzyvna osvita – shliakh do rivnykh mozhlyvostei [Inclusive education is the path to equal opportunities]. Nasha shkola. 2011. Vol. 4. S. 14–17.

Pashchenko O. V., Hrytsenok, I. A., Sofii, N. Z., Naida, Yu. M. Indeks inkliuzii: profesiino-tekhnichnyi navchalnyi zaklad: navchalno-metodychnyi posibnyk [Inclusion index: vocational school: Educational manual]. Kyiv: Vydavnychyi dim “Pleiady”, 2011. 92 s.

Nestorenko T. P. “Ekonomika superzirok”: mozhlyvosti i zahrozy dlia sfery osvity [“The superstar economy”: opportunities and threats for education]. Ukrainskyi zhurnal ptykladnoi ekonomiki. 2020. Vol. 7. No 2. S. 8–15. URL: http://ujae.org.ua/ekonomika-superzirok-mozhlyvosti-ta-zagrozy-dlya-sfery-osvity/

Puzikov D. O. Osvitnia tekhnolohiia suprovodu zhyttievoho proektu uchnia [Educational technology of guidance for the student’s life project]. Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei z osoblyvymy potrebamy. Zbirnyk naukovykh prats. 2007. No 3 (5). S. 34–45.

Inkliuzyvna osvita: osnovni polozhennia. Vseukrainskyi fond “Krok za krokom” [Inclusive education: basic provisions. All-Ukrainian Fund “Step by Step”]. URL: http://www.ussf.kiev.ua/index.php?go= Inklus&id=2

Inkliuzyvna osvita: sutnist, poniattia, terminolohiia. Korektsiina osvita: internet-blok [Inclusive education: essence, concepts, terminology. Correctional education: Internet block]. URL: http://doshkilla.blogspot.com/2012/03/blogpost.html

Kolupaieva A., Sofii N., Naida Yu., Danylenko L. Inkliuzyvna osvita v teorii i praktytsi diialnosti shkoly [Inclusive education in the theory and practice of school activities]. Dyrektor shkoly. Shkilnyi svit. 2011. Vol. 7. S. 17–22.

Konventsia pro prava osib z invalidnistiu [Convention on the Rights of Individuals with Disabilities] (16.12.2009 r. № 1767). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

Kornitsova S. V. Zaprovadzhennia inkliuzyvnoi osvity v ZNZ [Introduction of inclusive education in CEE]. Ekonomika v shkolakh Ukrainy. 2011. Vol. 10 (83). S. 73–92.

Lystopad O. V. Inkliuzyvna osvita v konteksti innovatsiinoho rozvytku [Inclusive education in the context of innovative development]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. 2011. Vol. 2 (12). S. 174–184.

Pashchenko O. V., Hrytsenok I. A., Sofii N. Z. Inkliuzyvna osvita v umovakh profesiino-tekhnichnoho navchalnoho zakladu: navchalno-metodychnyi posibnyk [Inclusive education in the conditions of vocational school: Educational and methodical manual]. Kyiv: Art Ekonomi, 2012. 184 s.

Pashchenko O. V. Stvorennia ta rozvytok inkliuzyvnoho navchalnoho seredovyshcha u profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh [Creation and development of an inclusive learning environment in vocational schools]. Pedahohichnyi almanakh. 2014. Vol. 21. S. 175–179.

Penkovska A., Popov M. Zmist osvitnoi intehratsii ta inkliuzii ditei z obmezhenymy mozhlyvostiamy [Content of educational integration and inclusion of children with disabilities]. Humanizatsia navchalno-vykhovnoho protsesu: zbirnyk naukovykh prats. 2011. Vol. LVI. S. 233–245.

Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku inkliuzyvnoho navchannia: nakaz MON Ukrainy vid 01.10.2010 r. № 912 [On approval of the Concept of inclusive education development: order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 01.10.2010]. URL: https://docs.google.com/ document/d/1uL7wxNKDHWcZ3v4duuZilozyyXfEYlE-Mps3YNrWKc/ edit?hl=en&pli=1

Serheieva L. M., Sofii N. Z. Yakisna profesiino-tekhnichna osvita – sotsialno vrazlyvii molodi: navchalno-metodychnyi posibnyk [Quality vocational education for socially vulnerable youth: Textbook]. Kyiv: Art Ekonomi, 2012. 168 s.

Universalnyi dyzain v osviti: posibnyk [Universal design in education: Guide] / pid zah. red. Sofii, N. Z. Kyiv: Vydavnychyi dim “Pleiady”, 2015. 76 s.

Yatsiuk I. Inkliuzyvna osvita v umovakh suchasnoho zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Inclusive education in a modern secondary school]. Nova pedahohichna dumka. 2012. Vol. 2. S. 159–161. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Npd/2012_2/lyacuk.pdf

Hurenko O. I., Alekseeva H. M., Lopatina H. O., Kravchenko N. V. Use of computer typhlotecnologies and typhlodevices in inclusive educational space of university. Information Technologies and Learning Tools. 2017. 61 (5). P. 61–75. URL: https://doi.org/10.33407/ITLT.V61I5.1782

Ostenda A., Nestorenko T., Ostenda J. Practical education on a higher level in Poland: example of Katowice School of Technology. Scientific Papers of Berdiansk State Pedagogical University. Series: Pedagogiсal sciences. 2018. P. 186–190. URL: https://cutt.ly/EIh9sSP

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-14

Як цитувати

БАБИЧ, П. ., & ALEKSIEJEVA , H. . (2022). ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ОСІБ З ВАДАМИ СЛУХУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 47–55. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.6