ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ЧЕРЕЗ ВИБІРКОВІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ КОГНІТИВНОГО СПРЯМУВАННЯ

Автор(и)

  • ОКСАНА ВЕРБОВЕЦЬКА Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3142-364X

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.8

Ключові слова:

підготовка вчителя-філолога, вибіркові дисципліни мовного циклу, когнітивна лінгвістика, когнітивна ономастика, українська етнолінгвістика в когнітивному вимірі

Анотація

Розглянуто й проаналізовано проблему підготовки вчителя-філолога під час вивчення вибіркових лінгвістичних дисциплін когнітивного спрямування. З одного боку, проникнення когнітивізму в різні сфери гуманітарного знання, гостра потреба вироблення нового розуміння ролі мови у здійсненні процесів пізнання й осмислення світу, сутності і функціонування ментального лексикону, у тому числі через власні назви, та глибинних взаємозв’язків між мовою, історією і культурою народу, а з іншого – не менш важлива потреба у фахівцях, готових працювати в новій українській школі, здатних розуміти роль мови в пізнавальних процесах, реалізувати соціокультурний підхід до мовно-мовленнєвого матеріалу, визначають актуальність запропонованої теми. З’ясовано особливості підготовки вчителя-філолога під час вивчення таких вибіркових дисциплін мовного циклу, як «Когнітивна лінгвістика», «Когнітивна ономастика» та «Українська етнолінгвістика в когнітивному вимірі». На прикладі вивчення окремих тем показано, як оптимізувати навчальний процес. Зокрема, запропоновано короткі тези до вказаних тем, контрольні запитання, завдання для самостійної роботи та огляд літератури. Зроблено висновок щодо переваг як лекційних занять, так і занять практичної підготовки. Якщо під час лекцій студенти мають насамперед оволодіти теоретичними знаннями, то на практичних заняттях повинні набути навичок концептуального аналізу, навчитися розуміти мову як творчий продукт етносоціуму, а власні назви – як одиниці ментального лексикону. Загалом проведені спостереження дозволили зробити висновок, що вивчення вказаних дисциплін має важливе теоретичне і практичне значення. Крім того, під час аналізу було окреслено низку проблем, зумовлених проникненням когнітивізму у сферу мови, які потребують подальшого ґрунтовного вивчення, насамперед в аспекті лінгводидактики.

Біографії авторів

ТЕТЯНА ВІЛЬЧИНСЬКА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор філологічних наук, професор

ГАЛИНА БАЧИНСЬКА , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат філологічних наук, доцент

ОКСАНА ВЕРБОВЕЦЬКА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Bazovyi komponent doshkilnoi osvity [State standard of preschool education]. Zakonodavstvo Ukrainy. 2021. URL: https://ezavdnz.mcfr.ua/book?bid=37876

Bielienka H. V. Pidhotovka fakhivtsiv dlia doshkilnoi haluzi: stratehiia zmin [Training specialists for the preschool sphere: a strategy for change]. Molodyi vchenyi. 2017. № 3.2 (43.2). S. 1–3.

Velykodna M. S. Profesiina deformatsiia osobystosti maibutnoho psykholoha yak naukova problema [Professional deformation of the future psychologistʼs personality as a scientific problem]. URL: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/179

Zaichykova T. V. Sotsialno-psykholohichni determinanty syndromu «profesiinoho vyhorannia» u vchyteliv: dys. … kand. psykhol. nauk: 19.00.05 [Socio-psychological determinants of burnout syndrome]. Kyiv, 2005. 173 s.

Kokun O. M. Psykholohiia profesiinoho stanovlennia suchasnoho fakhivtsia: monohrafiia [Psychology of professional development of a modern specialist]. Kyiv: DP «Informatsiyno-analitychne ahentstvo», 2012. 200 s.

Osaulenko O. I. Yurydychna deontolohiia: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Legal deontology. Textbook for students of higher educational institutions]. Kyiv: Istyna, 2008. 224 s.

Psykholohiia profesiinoi bezpeky: tekhnolohii konstruktyvnoho samozberezhennia osobystosti: kol. monohrafiia / O. Lazorko, Zh. Virna, L. Akimova ta in.; za zah. red. Zh. Virnoi [Psychology of professional safety: technologies of constructive self-preservation of the individual]. Lutsk: Vezha-Druk, 2015. 588 s.

Psykhofiziolohichne zabezpechennia hotovnosti studentiv do pedahohichnoi diialnosti: monohrafiia / za red. O. M. Kokuna [Psychophysiological support of students’ readiness for pedagogical activity]. Kyiv: Pedahohichna dumka, 2008. 296 s.

Reva O. M. Irratsionalnist hrupovoi povedinky ta hrupovi deformatsii pratsivnykiv u protsesi spilnoi pratsi [Irrationality of group behavior and group deformations of employees in the process of joint work]. Vcheni zapysky universytetu «Krok». 2009. № 19. S. 225–234.

Rozhko-Pavlyshyn T. A. Umovy profesiinoi uspishnosti vykhovatelia zakladu doshkilnoi osvity [Conditions of preschool institution teachers’ professional success]. Profesiina osvita: metodolohiia, teoriia ta tekhnolohii. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2017. Vyp. 5. S. 182–198.

Tuz L. H. Syndrom emotsiinoho vyhorannia medychnykh sester na etapi rannoi profesionalizatsii [Emotional burnout syndrome of nurses at the stage of early professionalization]. Aktualni problemy psykholohii. 2020. Т. IX. Vyp. 13. S. 371380.

Chemodurova Yu. M. Psykholohichni umovy podolannia profesiinykh deformatsii praktychnykh psykholohiv u systemi pisliadyplomnoi osvity: dys. … kand. psykholoh. nauk: 19.00.07 [Psychological conditions of overcoming of professional deformation of practical psychologists in the system of postgraduate education]. Kyiv, 2019. 303 S.

Tsarov O. D. Pidhotovka do profesiynoi adaptatsii maybutnikh pravookhorontsiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh MVS Ukrainy: monohrafia [Preparation for professional adaptation of perspective law enforcement officers in the Higher Institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Dnipropetrovsk: DDUVS, 2016. 231 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-14

Як цитувати

ВІЛЬЧИНСЬКА, Т. ., БАЧИНСЬКА , Г. ., & ВЕРБОВЕЦЬКА, О. . (2022). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ЧЕРЕЗ ВИБІРКОВІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ КОГНІТИВНОГО СПРЯМУВАННЯ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 64–71. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.8