ІНФОМЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТУ: РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.12

Ключові слова:

медіаосвіта, медіаграмотність, інфомедійна грамотність, освітній процес, компетентність, результат навчання, якість викладання

Анотація

Обґрунтовано актуальність і доцільність інтеграції інфомедійної грамотності в освітній процес університету. Мотивовано звʼязок програмних результатів її вивчення з розвитком критичного мислення загалом та критичного розуміння медіа зокрема. Наголошено на основному векторі інфомедійної грамотності, який орієнтований на готовність застосовувати набуті знання й вироблені навички у різноманітних ситуаціях взаємодії з медіа. Представлено результати самоаналізу навчальної діяльності та якості викладання, здійсненого у формі анкетування здобувачів вищої освіти (не)педагогічних спеціальностей Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка після вивчення навчальної дисципліни «Інфомедійна грамотність». Проведено аналіз отриманих відповідей, який засвідчив високий рівень зацікавленості змістом курсу та усвідомленості компетентностей медіаграмотності, критичного мислення, соціальної толерантності, стійкості до впливів, інформаційної та візуальної грамотності, цифрової безпеки, інноваційності. А також підтвердив ефективність застосованих форм співпраці та залучених активностей, окреслив коло питань і практик інфомедійної сфери, на які варто звернути більше уваги у майбутній презентації курсу. Зроблено висновок, що вивчення інфомедійної грамотності пропонує ефективні пролонговані підходи, застосування яких сприяє ідентифікації, осмисленню, уникненню / подоланню загроз інформаційного середовища.

Біографія автора

НАТАЛІЯ ДАЩЕНКО, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Horodenko L. M. Media. [Media]. Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy: elektronna versia / hol. redkol.: I. M. Dziuba, A. I. Zhukovskyi, M. H. Zhelezniak ta in.; NAN Ukrainy, NTSh. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy, 2018. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=66085

Intehratsia infomediinoi hramotnosti u navchalnyi protses. Navchalno-metodychni materialy proiektu «Vyvchai ta rozrizniai: infomediina hramotnist» [Integration of infomedia literacy into the educational process. Educational and methodical materials of the project «Study and distinguish: info-media literacy»]. Kyiv: IREX v Ukraini, 2019–2020. URL: bit.ly/IREX-L2D-Int

Infomediina hramotnist – nevidiemna skladova navchalnoho protsesu zakladu vyshchoi osvity [Information media literacy is an integral part of the educational process of higher education]: zbirnyk statei / redkol.: V. F. Ivanov (holov. red.) [ta in.]. Kyiv: Akademia ukrainskoi presy, IREX, Tsentr vilnoi presy, 2021. 400 s.

Isakova T. O. Mova vorozhnechi yak problema ukrainskoho informatsiinoho prostoru [Hate speech as a problem of the Ukrainian information space]. Stratehichni priorytety. Seria: Polityka, 2016. Vol 4. S. 90–97. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/isakova.pdf

Kurmysheva N. Infomediina hramotnist u pedahohichnii subiekt-subiektniі vzaiemodii [Information media literacy in pedagogical subject-subject interaction]. Mediaosvita i mediahramotnist: portal. URL: https://medialiteracy.org.ua/infomedijna-gramotnist-u-pedagogichnij-sub-yekt-sub-yektnij-vzayemodiyi/

Mediaosvita ta mediahramotnist [Media education and media literacy]: pidruchnyk / red.-upor. V. F. Ivanov, O. V. Volosheniuk; za nauk. red. V. V. Rizuna. Kyiv: Tsentr vilnoi presy, 2012. 352 s.

Metodychni rekomendatsii shchodo rozroblennia standartiv vyshchoi osvity [Methodical recommendations for the development of higher education standards]: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 01.06.2017 r. № 600. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita/1648.pdf

Poltorak V. A., Zoska Ya. V., Stadnyk A. H. Sotsialni stereotypy i hromadska dumka [Social stereotypes and public opinion]. Aktualni problemy filosofii ta sotsiolohii, 2021. Vol. 27. S. 115–122. URL: https://doi.org/10.32837/apfs.v0i27.931

Poplavska N. M., Dashchenko N. L., Medynska O. Ya. Kliuchovi osvitni kompetentnosti i kompetentnosti infomediinoi hramotnosti [Key educational competencies and competencies of information literacy]. Infomediina hramotnist – nevidiemna skladova navchalnoho protsesu zakladu vyshchoi osvity: zbirnyk statei / redkol.: V. F. Ivanov (holov. red.) ta in. Kyiv: Akademia ukrainskoi presy, IREX, Tsentr vilnoi presy, 2021. S. 83–108.

Pro osnovni zasady zabezpechennia kiberbezpeky Ukrainy [On the basic principles of cybersecurity in Ukraine]: Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady, 2017. № 45. S. 403. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text

Sheibe S., Rohou F. Mediahramotnist [Media literacy]: pidruchnyk dlia vchytelia; perekl. z anhl. S. Doma; za zah. red. V. F. Ivanova, O. V. Volosheniuk. 2-e vyd. Kyiv: Tsentr vilnoi presy, Akademia ukrainskoi presy, 2017. 319 s.

Masterman L. A. Rational for Media Education. Kubey, R (Ed.) Media Literacy in the Information Age. New Brunswick & London: Transaction Publishers, 1997. P. 15–68.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-14

Як цитувати

ДАЩЕНКО, Н. . (2022). ІНФОМЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТУ: РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 96–106. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.12