ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФЕЙКІВ У КУРСІ «ІНФОМЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.14

Ключові слова:

медіаосвіта, медіаграмотність, технології навчання, фейк, ідентифікація фейків, компетентності, результати навчання

Анотація

Обґрунтовано доцільність включення дисципліни «Інфомедійна грамотність» в контекст сучасного медіаосвітнього процесу у вищій школі. В умовах посиленого інформаційного тиску, спричиненого повномасштабним розгортанням російсько-української війни, базовою компетентністю кожної особистості повинна стати медіаграмотність як запорука критичного сприйняття дійсності. Актуалізовано проблему цілеспрямованого поширення неправдивих медіаповідомлень задля введення аудиторії в оману, закцентовано увагу на масовості фейків у сучасному інформаційному просторі, їх деструктивного впливу на розвиток особистості. Наголошено на складності ідентифікації фейкової інформації, яку розповсюджують через інтернет-медіа, особливо соціальні мережі. Виокремлено характерні маркери цілеспрямованих інформаційних вкидів: надмірна емоційність, шокуючий характер новин; відсутність або анонімність джерел інформації; сумнівність експертів; маніпулятивний заголовок; поширення стереотипів; спотворення фактів. Запропоновано апробовані в освітньому процесі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (далі – ТНПУ) практичні навчальні технології у формі конкретних завдань, покликаних сформувати навички розпізнавання ознак фейковості в інформаційному просторі. До кожного завдання подано методичний інструментарій: мету, програмні компетентності й результати навчання, порядок виконання та варіанти аргументації відповідей.

Біографії авторів

ОКСАНА КУШНІР, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

ТЕТЯНА РЕШЕТУХА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Посилання

Infomediina hramotnist. Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny dlia studentiv pershoho (bakalavrskoho) / druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity haluzi znan 01 Osvita / Pedahohika spetsialnosti 014 Serednia osvita (za predmetnymy spetsializatsiiamy) [Infomedia literacy. Working program of the discipline for students of the first (bachelorʼs) / second (masterʼs) level of higher education in the field of knowledge 01 Education / Pedagogy specialty 014 Secondary education (by subject specializations)]. URL: https://elr.tnpu.edu.ua/enrol/index.php?id=3593

Kontseptsia vprovadzhennia mediaosvity v Ukraini. Instytut sotsialnoi ta politychnoi psykholohii Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy [The concept of media education in Ukraine]. 2010. URL: https://ms.detector.media/mediaosvita/post/11048/2010-09-29-kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosvity-v-ukraini/

Kontseptsia vprovadzhennia mediaosvity v Ukraini (nova redaktsia) [The concept of media education in Ukraine (new edition)]. 2016. URL: https://ms.detector.media/mediaosvita/post/16501/2016-04-27-kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosvity-v-ukraini-nova-redaktsiya/ (accessed 4.06.2022)

Kushnir O. V., Reshetukha T. V. Identyfikatsia feikiv v konteksti formuvannia krytychnoho myslennia maibutnikh pedahohiv [Fakes identification in the context of shaping a critical thinking of future educators]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnfoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seria: pedahohika. 2021. Vol. 1. S. 138–145.

Mediaosvita ta mediahramotnist: pidruchnyk [Media education and media literacy: a textbook]. V. F. Ivanov, O. V. Volosheniuk (Eds.); V. V. Rizuna (Sci. ed.). Kyiv: Tsentr vilnoi presy. 2012. 352 s.

Psykholohia diialnosti ta navchalnyi menedzhment: navchalnii posibnik [Psychology of activity and educational management: a textbook]. M. V. Artiushyna, L. M. Zhuravska, L. A. Kolesnichenko (Eds.); M. V. Artiushynoi (Ed.-in-chief). Kyiv: KNEU, 2008. 336 s.

Yak vyznachyty ta zlovyty feik? [How to identify and catch a fake?]. URL: https://imi.org.ua/advices/yak-vyznachyty-ta-zlovyty-fejk-i2388 (accessed 4.06.2022)

Media Education. Paris: UNESCO, 1984. 211 p.

European Parliament resolution of 16 December 2008 on media literacy in a digital world (2008/2129(INI)). URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0598+0+DOC+XML+V0//EN (accessed 4.06.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-14

Як цитувати

КУШНІР, О. ., & РЕШЕТУХА, Т. . (2022). ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФЕЙКІВ У КУРСІ «ІНФОМЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 116–124. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.14