ПРОСТОРОВЕ МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПОКАЗНИК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЇХ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.16

Ключові слова:

просторове мислення, просторові уявлення, просторова уява, графічна діяльність, інтелектуальний розвиток, оперування образами, , креслення, нарисна геометрія, кресленик деталі

Анотація

Обґрунтовано особливості формування просторового мислення у студентів інженерно-педагогічних спеціальностей під час вивчення ними дисциплін графічного циклу. Уточнено дефініції понять просторе мислення і просторова уява. Зазначено правомірність визначення просторового мислення як самостійного психічного процесу, котре повʼязане з аналізом просторових властивостей і відношень елементів реальних обʼєктів чи їх графічних зображень та оперування цими властивостями у процесі розвʼязування конструкторських задач студентами інженерних спеціальностей закладу вищої освіти.

Охарактеризовано зміст та основні оперативні одиниці просторового мислення у здобувачів вищої освіти під час вивчення ними графічних дисциплін. Зазначено залежність рівня розвитку просторового мислення здобувачів вищої освіти від типу оперування ними просторовими образами на заняттях з нарисної геометрії, креслення, інженерної і компʼютерної графіки. Запропоновано типологію студентів інженерно-педагогічних спеціальностей педагогічного вузу залежно від їх рівня розвитку просторового мислення та здатності до уявних просторових перетворень. Проаналізовано також стан рівня розвитку просторового мислення студентів-першокурсників перед початком вивчення ними циклу графічних дисциплін у закладі вищої освіти. Окреслено перспективи вирішення проблеми підвищення рівня просторового мислення здобувачів вищої освіти як показника їх інтелектуального розвитку.

Біографії авторів

ГАЛИНА МАМУС, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

АНДРІЙ УРУСЬКИЙ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, викладач

ГАЛИНА ГАВРИЩАК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Hilbukh Yu. Z. Rozumovo obdarovana dytyna [Mentally gifted child] Psykholohiia, diahnostyka, pedahohika. Seriia: Vchytel i psykhodiahnostyka. Kyiv: NDI pedahohiky i psykholohii, 1992. Vol. 2. 83 s.

Matsko L. A., Pryshchak M. D., Hodlevska V. H. Osnovy psykholohii ta pedahohiky: navchalnyi posibnyk dlia studentiv zaochnoi formy navchannia [Fundamentals of psychology and pedagogy: Textbook for part-time students]. Vinnytsia: VNTU, 2009. 163 s.

Sydorenko V. K. Integratsiia trudovoho navchannia i kreslennia: dydaktychnyi aspekt [Integration of labor training and drawing: didactic aspect]. Kyiv: UDPU, 1995. 142 s.

Mand Labs. Step by step. URL: https://www.mandlabs.com/current-state-of-stem-education-inus-what-needs-to-be-done/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-14

Як цитувати

МАМУС, Г. ., УРУСЬКИЙ, А. ., & ГАВРИЩАК, Г. . (2022). ПРОСТОРОВЕ МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПОКАЗНИК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЇХ ОСОБИСТОСТІ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 135–141. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.16