НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ПРОГРАМИ І МАТЕРІАЛІВ ПІДРУЧНИКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.17

Ключові слова:

програма, підручник, публічне мовлення, знання, уміння

Анотація

Розглянуто питання організації навчального матеріалу з риторики на завершальному етапі вивчення української мови у старших класах закладів загальної середньої освіти. Зосереджено увагу на відображенні програмних вимог у підручниках з української мови з навчання публічного мовлення – монологічного, діалогічного, полілогічного. Запропоновано визначення поняття «публічне мовлення» як особливого різновиду мовленнєвої діяльності, що вказує на можливості впливати на слухачів із метою навчання, переконання, заохочення, отримання естетичної насолоди за допомогою сили слова. Здійснено аналіз програм і підручників з української мови для 10–11 класів і визначено їх текстоцентричний підхід до вивчення риторики; часткову невідповідність теоретичного матеріалу підручників змістові програм; безсистемне, різновекторне спрямування практичних завдань, у зв’язку з чим знання й уміння в умовах школи не можуть функціонувати як єдиний злагоджений організм. Враховано якісні результати аналізу програми й підручників з української мови для 10–11 класів та залишкові знання й уміння учнів основної школи, на основі чого запропоновано теми для засвоєння теоретичного і практичного матеріалу з навчання публічного мовлення, де актуально важливий знаннєвий матеріал для старшокласників містить відомості, що стосуються публічного мовлення, спрямованого на формування умінь: планувати моделювання ситуацій спілкування, продукування текстів за природною чи штучною ситуацією, складання планів виступів (інвенція), продукувати композиційні частини тексту, аргументувати (диспозиція), добирати лексеми і фраземи (елокуція), тропи і стилістичні фігури (елоквенція), запам’ятовувати виступ (меморія), виголошувати його (акція). Зосереджено увагу на висновках, що матеріали підручника і вимоги програми з навчання публічного мовлення мають звучати в унісон.

Біографії авторів

ЕЛЕОНОРА ПАЛИХАТА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор педагогічних наук, професор

ЛІЛІЯ ШТАФІРНА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

аспірантка

Посилання

Avramenko O. Ukrainska mova (riven standartu): pidruchnyk dlia 10 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. [Ukrainian language (standard level): a textbook for the 10th grade of general secondary education]. Kyiv: Hramota, 2018. 208 s.

Avramenko O. Ukrainska mova (riven standartu): pidruchnyk dlia 11 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Ukrainian language (standard level): a textbook for the 11th grade of general secondary education]. Kyiv: Hramota, 2019. 208 s.

Palykhata E. Ya. Ridna mova: Uroky usnoho dialohichnoho spilkuvannia (5–9 klasy) [Native language: Lessons of oral dialogic communication (grades 5–9)]. Ternopil: TDPU imeni Volodymyra Hnatuka, 2002. 144 s.

Ukrayinska mova. 5–11 klasy [Ukrainian language. Curricula for grades 5–11]: navchаlni prohramy, metodychni rekomendatsii dlia orhanizatsii navchalno-vykhovnoho prozesu v 2018/2019 navchalnomu rotsi / ukladach О. Yu. Kotusenko. Khаrkiv: Rаnоk, 2018. 160 s.

Ukrainska mova. 5–11 klasy [Ukrainian language. Curricula for grades 5–11]: navchаlni prohramy, metodychni rekomendatsii dlia vykladannia navchalnoho predmeta u zakladah zahalnoi serednoi osvity u 2019/2020 navchalnomu rotsi, vymohy do otsiniuvannia / ukladach О. Yu. Kotusenko. Khаrkiv: Rаnоk, 2019. 192 s.

Vydy publichnoho movlennia [Types of public speaking]: veb-sait. URL: https://studfile.net/preview /5470201/ page:19/ (accessed 4.06.2022)

Ukrainska mova (za profesiynym spiramuvanniam) [Ukrainian language (for professional purposes)]: URL: https: //subjeccom.ua/reference/mova/ professional/43.html (accessed .06.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-14

Як цитувати

ПАЛИХАТА, Е. ., & ШТАФІРНА, Л. . (2022). НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ПРОГРАМИ І МАТЕРІАЛІВ ПІДРУЧНИКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 142–149. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.17