ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОЯВИ ПРОФЕСІЙНИХ ДЕФОРМАЦІЙ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.10

Ключові слова:

деформація, професійна деформація, вихователь, заклад дошкільної освіти

Анотація

Розглянуто проблему попередження професійного вигорання, появи професійних деформацій, протидії негативному професіогенезу майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (ЗДО) на етапі їх фахової підготовки. Описано особливості дошкілля, до яких відносять високий ступінь відповідальності і психологічної напруги праці вихователів, складність і значну кількість професійних завдань, насиченість комунікації, велику вірогідність позаштатних ситуацій тощо. Шляхом опитування 54 молодих вихователів (досвід роботи до 3 років) двох регіонів України (Київська й Тернопільська області) авторкою визначено практичну актуальність проблеми професійної деформації фахівця. Узагальнюючи наукові трактування, професійна деформація фахівця – це інтегративне поняття, яке охоплює численні особистісні зміни, зумовлені його діяльністю, котра зрештою і втрачає від цього через появу у працівника професійних деструкцій. Висвітлені сутність, причини і наслідки професійного виснаження педагогів ЗДО, їх ранньої професійної деформації внаслідок діїрізних деструктивних зовнішніх і внутрішніх чинників. Запропоновано шляхи оновлення змісту і технологій професійної підготовки, зміцнення партнерства з кращими фахівцями-практиками. Сутність та особливості підготовки до ранньої професійної адаптації майбутніх вихователів ЗДО розглянуто як чинники активізації цілеспрямованого фахового розвитку особистості, її професійного саморозкриття й самореалізації, запорука попередження стагнації, деформації та вигорання.

Біографія автора

ТЕТЯНА РОЖКО-ПАВЛИШИН, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Bazovyi komponent doshkilnoi osvity [State standard of preschool education]. Zakonodavstvo Ukrainy. 2021. URL: https://ezavdnz.mcfr.ua/book?bid=37876

Bielienka H. V. Pidhotovka fakhivtsiv dlia doshkilnoi haluzi: stratehiia zmin [Training specialists for the preschool industry: a strategy for change]. Molodyi vchenyi. 2017. № 3.2 (43.2). S. 1–3.

Velykodna M. S. Profesiina deformatsiia osobystosti maibutnoho psykholoha yak naukova problema [Professional deformation of the future psychologistʼs personality as a scientific problem]. URL: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/179

Zaichykova T. V. Sotsialno-psykholohichni determinanty syndromu «profesiinoho vyhorannia» u vchyteliv: dys. … kand. psykhol. nauk: 19.00.05 [Socio-psychological determinants of burnout syndrome]. Kyiv, 2005. 173 s.

Kokun O. M. Psykholohiia profesiinoho stanovlennia suchasnoho fakhivtsia: monohrafiia [Psychology of professional development of a modern specialist]. Kyiv: DP «Informatsiyno-analitychne ahentstvo», 2012. 200 s.

Osaulenko O. I. Yurydychna deontolohiia: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Legal deontology]. Kyiv: Istyna, 2008. 224 s.

Psykholohiia profesiinoi bezpeky: tekhnolohii konstruktyvnoho samozberezhennia osobystosti: kol. monohrafiia / O. Lazorko, Zh. Virna, L. Akimova ta in.; za zah. red. Zh. Virnoi [Psychology of professional safety: technologies of constructive self-preservation of the individual]. Lutsk: Vezha-Druk, 2015. 588 s.

Psykhofiziolohichne zabezpechennia hotovnosti studentiv do pedahohichnoi diialnosti: monohrafiia / za red. O. M. Kokuna [Psychophysiological support of students’ readiness for pedagogical activity]. Kyiv: Pedahohichna dumka, 2008. 296 s.

Reva O. M. Irratsionalnist hrupovoi povedinky ta hrupovi deformatsii pratsivnykiv u protsesi spilnoi pratsi [Irrationality of group behavior and group deformations of employees in the process of joint work]. Vcheni zapysky universytetu «Krok». 2009. № 19. S. 225–234.

Rozhko-Pavlyshyn T. A. Umovy profesiinoi uspishnosti vykhovatelia zakladu doshkilnoi osvity [Conditions of future childcare teachers of preschool institutions professional success]. Profesiina osvita: metodolohiia, teoriia ta tekhnolohii. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2017. Vyp. 5. S. 182–198.

Tuz L. H. Syndrom emotsiinoho vyhorannia medychnykh sester na etapi rannoi profesionalizatsii [Emotional burnout syndrome of nurses at the stage of early professionalization]. Aktualni problemy psykholohii. 2020. Т. IX. Vyp. 13. S. 371380.

Chemodurova Yu. M. Psykholohichni umovy podolannia profesiinykh deformatsii praktychnykh psykholohiv u systemi pisliadyplomnoi osvity: dys. … kand. psykholoh. nauk: 19.00.07 [Psychological conditions of overcoming of professional deformation of practical psychologists in the system of postgraduate education]. Kyiv, 2019. 303 s.

Tsarov O. D. Pidhotovka do profesiynoi adaptatsii maybutnikh pravookhorontsiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh MVS Ukrainy: monohrafia [Preparation for professional adaptation of perspective lawen forcement officers in the Higher Institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Dnipropetrovsk: DDUVS, 2016. 231 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-14

Як цитувати

РОЖКО-ПАВЛИШИН, Т. (2022). ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОЯВИ ПРОФЕСІЙНИХ ДЕФОРМАЦІЙ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 80–88. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.10