ПРЕДМЕТНО-МОВНЕ ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.20

Ключові слова:

предметно-мовне інтегроване навчання, навчання мови на основі змісту, умови формування CLIL, європейська інтеграція, європейська мовна політика

Анотація

При розгляді умов формування предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) встановлено теоретико-методологічні фактори, засвідчено їх різнобічний вплив на розвиток методики. Виникнення CLIL пов’язане з попереднім методичним підходом до оволодіння другою мовою – навчанням мови на основі змісту. Відображення постулатів з психолінгвістики у CBI призвело до прийняття концепцій комплексного виходу, гіпотези входу і найближчої зони розвитку у його дочірньому методі (CLIL). Окрім того, інша методика, вплив якої відзначають на формування змістовно-мовного інтегрованого навчання, – це англійська мова для спеціальних цілей, яка також зумовлена контекстом (змістом спеціальності) і поділяє із CLIL спільні цілі навчання. Проте ESP в процесі інтеграції віддає пріоритетне значення мові, а не змістові. Порівняльний аналіз основних характеристик CBI та ESP розкриває теоретичні та методологічні умови формування CLIL.

Модифіковані варіанти підходу CLIL, що застосовуються в усій Європі, опираються на загальну концепцію вивчення іноземної мови зі зміщенням фокусу з мови на зміст, виражений мовою, яку вивчають. Двомовна модель освіти в європейських країнах прийняла положення предметно-мовного інтегрованого методу навчання як основний напрямок на рівні шкільної освіти у Франції, Ірландії, Фінляндії, Естонії, Латвії, Польщі, Чехії і частково реалізована в рамках пілотних проектів у Великій Британії, Іспанії, Німеччині, Італії, Швеції. Метод підтриманий політикою Європейського Союзу та Європейської Комісії з метою сприяння вивченню мови і поширенню мовного розмаїття. Підтримка європейської мовної політики та ідеології проявилася в різних проектах, започаткованих з метою популяризації методів, заснованих на міжнародному співробітництві: таких, як «Інтегроване навчання з вмісту та мови в Німеччині» (CLILiG), а також за підтримки Ради Європи «Матриця якості CLIL» (2004) та «Європейська регіональна схема дій щодо мобільності студентів університетів» (ERASMUS).

Біографія автора

ІРИНА ЛЕВЧИК , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Brinton D. M., Snow M. A., Wesche M. Content-Based Second Language Instruction. Michigan Classics Edition, 2003. 304 p. URL: https://doi.org/10.3998/mpub.8754

Coyle D. Content and language integrated learning: Towards a connected research agenda for CLIL pedagogies. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 2007. Vol. 10 (5), pp. 543-562.

Coyle D. Relevance of CLIL to the European Commission Language Learning Objectives. In D. Marsh (Ed.), CLIL/EMILE European Dimension: Actions, Trends and Foresight Potential European Commission, Public Services Contract DG 3406/001-001, 2002. 204 p. URL: https://www.ecml.at/Portals/1/resources/Articles%20and%20publications%20on%20the%20ECML/CLIL_EMILE.pdf

Crandall J. Content-centered language learning. ERIC Digest, 1994. 4 p. URL: http://www.cal.org/resources/digest/crandal01.html

Cummins J. Immersion education for the millennium: What have we learned from 30 years of research on second language immersion? In M. R. Childs & R. M. Bostwick (Eds.) Learning through two languages: Research and practice. Second Katoh Gakuen International Symposium on Immersion and Bilingual Education. (pp. 34–47). Katoh Gakuen, Japan, 1998. URL: https://carla.umn.edu/cobaltt/modules/strategies/immersion2000.pdf

Cummins J. Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. Multilingual Matters Ltd Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney: Cambrian Printers Ltd., 2000. 320 p.

Cummins J. Rethinking monolingual instructional strategies in multilingual classrooms. Canadian Journal of Applied Linguistics, 2007. Vol. 10, pp. 221-240.

Dalton-Puffer C., Nikula T. Content and language integrated learning. The Language Learning Journal, 2014. Vol. 42 (2), pp. 117-122. URL: https://doi.org/10.1080/09571736.2014.891370

Dalton-Puffer C. A construct of cognitive discourse functions for conceptualising content-language integration in CLIL and multilingual education. European Journal of Applied Linguistics, 2013. Vol. 1 (2), pp. 216–253.

Dalton-Puffer C., Llinares A., Lorenzo F., Nikula T. “You Can Stand Under My Umbrella”: Immersion, CLIL and Bilingual Education. A Response to Cenoz, Genesee & Gorter (2013). Applied Linguistics, 2014. Vol. 35 (2), pp. 213-218. URL: https://doi.org/10.1093/applin/amu010

European Commission Press Release Database. Green light for Erasmus+: More than 4 million to get EU grants for skills and employability, 2013. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1110_en.htm

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture. Content and Language Integrated Learning (CLIL) at school in Europe. Publications Office, 2006. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/756ebdaa-f694-44e4-8409-21eef02c9b9b

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture. Promoting language learning and linguistic diversity: action plan 2004-06. Publications Office, 2005. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b3225824-b016-42fa-83f6-43d9fd2ac96d/language-en/format-PDF/source-search

Eurydice Report. Content and Language Integrated Learning (CLIL) at school in Europe. European Commission, 2006. URL: http://www.eurydice.org/index.shtml

Freed B., Segalowitz N., Dewey D. Context of Learning and Second Language Fluency in French: Comparing Regular Classroom, Study Abroad, and Intensive Domestic Immersion Programs. Studies in Second Language Acquisition, 2004. Vol. 26 (2), pp. 275–301. doi:10.1017/S0272263104262064

Fruhauf G., Coyle D., Ingeborg Christ I. Teaching Content in a Foreign Language. Practice and Perspective in European Bilingual Education. The European Platform for Dutch Education. The Hague: The Netherlands, 1996. 159 p.

Grabe W., Stoller F. Content-Based Instruction: Research Foundations, In M. Snow, D. Brinton (Eds.)/ The Content-Based Classroom. Perspectives on Integrating Language and Content (pp. 5–21). New York: Longman, 1997.

Iluk J. Nauczanie bilingwalne: modele, koncepcje, założenia metodyczne [Bilingual learning: model, concept, methodological support]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. 145 p. [in Polish]. URL: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10697

Johns A. Text, Role, and Context: Developing Academic Literacies. New York: Cambridge University Press, 1997. 187 p.

Krashen S. The input hypothesis: issues and implication. London: Longman, 1985. 120 p.

Lantolf J. P., Sunderman G. The struggle for a place in the sun: Rationalizing foreign language study in the twentieth century. The Modern Language Journal, 2001. Vol. 85 (1), pp. 5-25.

Llinares A., Morton T. and Whittaker R. The Roles of Language in CLIL. Cambridge University Press, 2012. 334 p.

Lorenzo F. Genre‐based curricula: multilingual academic literacy in content and language integrated learning. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 2013. Vol. 16 (3), pp. 375-388.

Lyster R. Differential effects of prompts and recasts in form-focused instruction. Studies in Second Language Acquisition, 2004. Vol. 26 (3). pp. 399-432.

Lyster R. Learning and Teaching Languages Through Content: A counterbalanced approach. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007. 172 p.

Maljers A., Marsh D., Wolff D. (Eds.). Windows on CLIL. Content and language integrated learning in the European spotlight. Alkmaar: European Platform for Dutch Education, 2007. 178 p.

Marsh D., Masih J. Teaching content through a foreign language. In Fruhauf G., Coyle D., Christ I. (Eds.). Teaching content in a foreign language. Practice and perspectives in European bilingual education (pp. 45-66). The European Platform for Dutch Education. The Hague: The Netherlands, 1996. 252 p.

Marsh D. Content and Language Integrated Learning: The European Dimension. Actions, Trends and Foresight Potential. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2002. 552 p. URL: http://europa.eu.int/comm/education/languages/index.html

Marsh D., Langé. G. (Eds.). Using languages to learn and learning to use languages. Finland: University of Jyväskylä, 2000. 156 p.

Mäsch N. The German Model of Bilingual Education: an Administrator’s Perspective. In H. Baetens Beardsmore (Ed.) European Models of Bilingual Education (pp. 155–172). Clevedon, Multilingual Matters, 1993. 210 p.

Mehisto P., March D., Fligol M. J. Uncovering CLIL. Content and Language integrated learning in bilingual and multilingual education. MacMillans books for teachers, 2008. 238 p.

Papaja K. Focus on CLIL: A qualitative evaluation of content and language integrated learning (CLIL) in Polish secondary education. Cambridge Scholars Publishing, 2014. 231 p.

Pavesi M., Bertocchi D., Hofmannová M., Kazianka M. CLIL guidelines for teachers. Milan: TIE CLIL, 2001. 32 p.

Räsänen A., Greere A.A. Redefining ‘CLIL’ towards multilingual competence. Lanqua subproject on, 2008. URL: http://www.lanqua.eu/files/Year1Report_CLIL_ForUpload_ WithoutAppendices_0.pdf

Short D. J. How to Integrate Content and Language Learning Effectively for English Language Learners. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2017. Vol. 13 (7b), pp. 4237-4260. doi.org/10.12973/eurasia.2017.00806a

Snow M. A. Content‐Based Second/Foreign‐Language Instruction. The Encyclopedia of Applied Linguistics, 2012. Vol. 1. pp. 1-7.

Stoller F. L. Content-based instruction: A shell for language teaching or a framework for strategic language and content learning? Proc. of the 36th Annual TESOL Convention, Salt Lake City, UT, 2002. URL: http://www.carla.umn.edu/cobaltt/modules/strategies/Stoller2002/ READING1/stoller2002.htm

Stoller F. L., Fitzsimmons-Doolan S. Content-based instruction. Encyclopedia of language and education, 2008. Vol. 4, pp. 59-70.

Swain M. Communicative competence: Some roles of comprehensible input and output in its development. In S. Gass & C. Madden (Eds.) Input in second language acquisition (pp. 235–256). Rowley, MA: Newbury House, 1985. 473 p.

Tarnopolsky O. Content-Based Instruction, CLIL, and Immersion in Teaching ESP at Tertiary Schools in Non-English-Speaking Countries. Journal of ELT and Applied Linguistics (JELTAL), 2013. Vol. 1 (1), pp. 1–11.

Tzoannopoulou M. Rethinking ESP: Integrating Content and Language in the University Classroom. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015. Vol. 173, pp. 149-153. doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.045

Ullman M. History and geography through French: CLIL in a UK secondary school. In J. Masih (Ed.) Learning through a foreign language: models, methods and outcomes. (pp. 96-105) London, CILT, 1999. 158 p.

Van de Craen P., Mondt K., Allain L., Gao Y. B. Why and how CLIL works. An outline for a CLIL theory. CLIL Special Issue 2, 2007. Vol. 16 (3), pp. 70-78.

Widening Our Horizons: Report of the Review of the Teaching of Modern Languages in Higher Education. Australian Government Publishing Service, 1991. T. 1. 664 p.

Wolff D. Integrating language and content in the language classroom: Are transfer of knowledge and of language ensured? Asp, 2003. Vol. 41–42, pp. 35-46.

Wolff D. Approaching CLIL. In D. Marsh (Coord.) The CLIL quality matrix. (pp. 10-26) Central workshop report, 2005. 31 p. URL: http://www.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/pdf/wsrepD3E2005_6.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-14

Як цитувати

ЛЕВЧИК , І. . (2022). ПРЕДМЕТНО-МОВНЕ ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 169–176. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.20