ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПІСЛЯ НІМЕЦЬКОЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.22

Ключові слова:

граматична компетентність, англійська мова як друга іноземна, перенос, експериментальне навчання, майбутні учителі, самостійна робота

Анотація

Проаналізовано процедуру і результати експериментальної перевірки запропонованої авторської методики формування продуктивної граматичної компетентності майбутніх учителів у процесі самостійної роботи при вивченні англійської мови після німецької, метою якої є розвиток граматичних навичок говоріння і письма під час вивчення англійської мови як другої іноземної. Охарактеризовано перенос в умовах штучного трилінгвізму і з’ясовано можливість його інтеграції у процес навчання граматики та необхідність врахування його впливу при розробці матеріалів. Описано учасників, організацію експериментального навчання, умови й етапи проведення експерименту. Представлено аналіз та інтерпретацію отриманих результатів і проведено їх перевірку за допомогою методів математичної статистики.

Експериментально перевірено гіпотезу, що високого рівня сформованості продуктивної граматичної компетентності майбутніх учителів у процесі самостійної роботи при навчанні англійської мови після німецької можна досягти за умов використання запропонованої методики, яка передбачає: 1) поетапне формування граматичної компетентності в говорінні та письмі (підготовчий, стереотипний, варіативний етапи); 2) врахування можливостей для переносу знань, навичок, мовленнєвого і навчального досвіду студентів з першої іноземної мови і забезпечує попередження інтерференції з першої іноземної мови; 3) формування граматичної усвідомленості за допомогою вправ з рефлексивним компонентом і вправ, спрямованих на розвиток навчально-стратегічної компетентності; 4) надання студентам більшої автономії у процесі самостійної роботи при менш жорсткому управлінні викладачем.

Розроблено два варіанти методики (варіант А та варіант Б), за якими навчалися експериментальні групи. На основі порівняння результатів навчання в експериментальних групах за допомогою кутового перетворення Фішера зроблено висновок про більшу ефективність варіанта методики А, який передбачає вищий рівень автономії студентів та менш жорстке управління з боку викладача. Доведено, що збільшення рівня автономії у процесі поетапного формування продуктивної граматичної компетентності дозволяє покращити граматичну точність у формулюванні студентами усних і письмових висловлювань, розвиває рефлексивні уміння та навчально-стратегічну компетентність студентів.

Біографія автора

ОКСАНА ДАНИЛЕНКО, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

старший лаборант

Посилання

Vovk O. I. Formuvannia anhlomovnoi hramatychnoi kompetentsii u maibutnikh uchyteliv v umovakh intensyvnoho navchannia [Developing Future Teachers’ English Grammar Competence within the Framework of Intensive Learning]. Dissertation. Kyiv, 2008. 345 s.

Zadorozhna I. P. Teoretyko-metodychni zasady orhanizatsii samostiynoi roboty maybutnikh uchyteliv z ovolodinnia anhlomovnoiu komunikatyvnoiu kompetentsiyeiu [Theoretical and Methodological Foundations of Future Teachers’ Self-Study Work Organization on Acquiring Communicative Competence]. Doct. Dissertation. Kyiv, 2012. 770 s.

Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoria i praktyka: pidruchnyk dlia studebtiv klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv [Methods of Teaching Languages and Cltures: Theory and Practice: Textbook] / S. Yu. Nikolayeva (Ed.). Kyiv: Lenvit, 2013. 590 s.

Orlovska L. K. Formuvannia hramatychnoi kompetentsii v usnomu movlenni na zasadakh intehrovanoho navchannia u maibutnikh uchyteliv anhliiskoi movy [Forming English Grammar Competence in Oral Speech on Principles of Integrated Studies of Future Teachers]. Dissertation. Kyiv, 2010. 304 s.

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment / Council for Cultural Co-operation, Education Committee, Modern Languages Division, Strasbourg. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 260 p.

De Bot K. The Psycholinguistics of the Output Hypothesis. Language Learning, 1996. Vol. 46. P. 529–555. URL: https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1996.tb01246.x

Ellis R. Introduction: Investigating Form-Focused Instruction. Language Learning. 2001. Vol. 51. P. 1–46.

Ellis R. Principles of instructed language learning. System. 2005. Vol. 33. Issue 2. P. 209–224. URL: https://doi.org/10.1016/j.system.2004.12.006

Harmer J. The Practice of English Language Teaching. 4th edition. Harlow: Pearson Longman, 2007. 448 p.

Larsen-Freeman D. Teaching grammar. Teaching English as a Second or Foreign Language / 4th ed., M. Celce-Murcia, D. M. Brinton, & M. A. Snow (Eds.), Boston: National Geographic Learning, 2014. P. 256–270.

Nunan D. Teaching English to speakers of other languages: an introduction. New York: Routledge, Taylor & Francis, 2015. 203 p.

Pawlak M. The place of form-focused instruction in the foreign language classroom. Kalisz-Poznan: Adam Mickiewicz University Press, 2006. 560 p.

Richards J. C. Moving Beyond the Plateau: From Intermediate to Advanced Levels in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 23 p.

Richards J. C. Key Issues in Language Teaching. Cambridge, Cambridge University Press, 2015. 826 p.

Rothman J., Gonzalez Alonso J., Puig-Mayenco E. Third language acquisition and linguistic transfer. New York, NY: Cambridge University Press, 2019. 320 p.

Swain M. The output hypothesis and beyond: Mediating acquisition through collaborative dialogue. Sociocultural theory and second language learning / ed. by J. P. Lantolf. Oxford: Oxford University Press, 2000. P. 97–114.

Trendak O. Exploring the Role of Strategic Intervention in Form-focused Instruction. Cham: Springer International Publishing, 2015. 204 p.

Ur P. A course in language teaching: practice and theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 375 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-14

Як цитувати

ДАНИЛЕНКО, О. . (2022). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПІСЛЯ НІМЕЦЬКОЇ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 182–190. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.22