ВИКОРИСТАННЯ BYOD-ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.21

Ключові слова:

BYOD-технологія, мобільне навчання, мобільні засоби, QR код, лексикографічна компетентність, електронний словник

Анотація

Окреслено важливість упровадження інноваційних освітніх технологій у практику закладів вищої освіти. З’ясовано сутність понять «мобільне навчання», «BYOD-технологія». Відзначено, що створення мобільного освітнього середовища належить до компетентнісно орієнтованих технологій. Охарактеризовано переваги мобільного навчання стосовно інших інноваційних технологій. Проаналізовано зміст і структуру поняття «лексикографічна компетентність» у науково-педагогічній літературі, запропоновано власне тлумачення цього терміна. Виділено компоненти лексикографічної компетентності: лексикографічні знання (знання типів словників і їхнього призначення, принципів побудови словникової статті, основних праць із лексикографії та їхніх авторів тощо); лексикографічні вміння (уміння користуватися словниками різних типів; знаходити і вилучати необхідну інформацію; збагачувати лексикографічний портрет слова граматичною та стилістичною інформацією, яка міститься у примітках, скороченнях й ін.); лексикографічні навички (робота зі збирання лексикографічного матеріалу, його обробки й укладання словників, довідників тощо). Вказано на особливості електронних словників і їхні переваги над паперовими аналогами. Наведено сайти лінгвістичних порталів та електронні адреси словників різних типів і призначення, рекомендованих для фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи. Запропоновано перелік найуживаніших е-словників для аудиторного виконання вправ і завдань з курсу «Сучасна українська мова з практикумом» з використанням BYOD-технології в поєднанні з технологією QR-кодування.

Біографія автора

ГАЛИНА ОДИНЦОВА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Bludova Yu.O. Vykorystannia tekhnolohii BYOD v osvitnomu protsesi Novoi ukrainskoi shkoly [Application of BYOD Technique in Educational Process of the New Ukrainian School]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh: zb. nauk. prats. Zaporizhzhia: KPU, 2020. Vol. 71. T. 1. S. 92–95.

Horot Ye., Malimon L. Linhvodydaktychna sutnist i struktura poniattia «leksykohrafichna kompetentsiia» [Linguodidactic Essence and Structure of the Notion “Lexicographical Competency”]. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriia: Filolohichni nauky. Movoznavstvo, 2017. Vol. 3 (352). S. 89–94.

Kostikova I. I. Uprovadzhennia elektronnykh slovnykiv u protsesi navchannia anhliiskoi movy [Implementation of Electronic Dictionaries in the Process of English Language Teaching]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 2018. Vol. 2 (76). S. 3–13.

Nadolynska A. S. Formuvannia leksykohrafichnoi kompetentsii u studentiv filolohichnykh spetsialnostei [Formation of Lexicographical Competence of Students of Philological Specialties]: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.02 «Teoriia i metodyka navchannia (ukrainska mova)». Odesa, 2012. 236 s.

Pomyrcha S. V., Puchkov I. R. Elektronni slovnyky z ukrainskoi movy yak zasib formuvannia leksykohrafichnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly [Ukrainian Language Electronic Dictionaries as Means of Lexicographical Competence Formation of Future Primary School Teachers]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 2017. T. 59. Vol. 3. S. 103–113.

Semenoh O., Kosenko A. Ukrainska leksykohrafia u shkoli: dialoh osobystostei: navch.-metod. posibnyk [Ukrainian Lexicography in School: Dialogue between Personalities: Methods Handbook]. Sumy: Vyd-vo SumDPU imeni A. S. Makarenka, 2015. 145 s.

Semerikov S. O. Fundamentalizatsiia navchannia informatychnykh dystsyplin u vyshchii shkoli: monohrafia [Fundamentalization of Informational Disciplines Teaching in High School: monograph]. Kryvyi Rih: Mineral; Kyiv: NPU im. M. P. Drahomanova, 2009. 340 s.

Shevchenko T. Ie., Etenko N. Iu. Suchasni formy slovnykovoi produktsii: ukrainskyi onlainovyi sehment [Modern Forms of Dictionaries: Ukrainian Online Segment]. Korolenkivski chytannia 2015 “Biblioteky, arkhivy, muzei: innovatsiini modeli rozvytku”: Materialy XVIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Kharkiv, 8 zhovtnia 2015 r.: u 2-kh chastynakh. Ch. 2. Kharkiv, 2016. S. 68–70.

Shevchuk A. V. Leksykohrafichna kompetentsiia yak nevidiemnyi skladnyk profesiinoi kompetentnosti [Lexicographical Competence as Integral Part of Professional Competence]. Suchasni problemy hermanskoho ta romanskoho movoznavstva: Materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (16–18 bereznia 2020 r., m. Rivne). Rivne, 2020. S. 323–325.

Kuprijanov E. V. Electronic dictionary classification as problem of modern computer lexicography. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seria «Filolohiia», 2014. Vol. 1127(71). S. 29–33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-14

Як цитувати

ОДИНЦОВА, Г. . (2022). ВИКОРИСТАННЯ BYOD-ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 176–182. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.21