ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО СКОРОПИСУ

Оксана Куца

Анотація


Обґрунтовано необхідність підготовки висококваліфікованих послідовних перекладачів з огляду на сучасні потреби перекладацького ринку. Розкрито особливості послідовного перекладу в сучасному комунікаційному просторі. З’ясовано переваги та недоліки послідовного перекладу у порівнянні з синхронним. Висвітлено змістове наповнення теоретичного матеріалу курсу. Представлено вимоги до відбору відеоматеріалів для формування умінь та навичок послідовного перекладу в умовах, наближених до реальних. Вказано, схарактеризовано та наведено приклади підсистем вправ для розвитку умінь та навичок послідовного перекладу (підготовчих, для формування навичок та розвитку умінь). 


Ключові слова


Послідовний переклад; відеоматеріали; тексти; техніка нотування; вертикальний запис; скорочення; символи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Alikina Ye. V. Perevodcheskaya semantografiya. Zapis pri ustnom perevode / Ye. V. Alikina. – Vostok-Zapad, AST, 2006, 160 s.

Alikina Ye. V. Prioritetnyie napravlieniia organizatsii obucheniia ustnomu perevodu. Teoriya i paktika perevoda: mater. mezhdunar. konfer. – Perm, 2000, S. 5–9.

Burliay S. A. Posledovatelnyi perevod = perevodcheskaya zapis? /S. A. Burliay // Tetradi perevodchika. Vyp. 24. – M., 1999, – S. 91–96.

Maksimov S. Ye. Usnyi dvostoronnii pereklad (anhliiska ta ukrainska movy): teoriia ta praktyka usnoho dvostoronnoho perekladu dlia stud. fak. perekladachiv ta fak. zaochnoho ta vechirnoho navch. : navchalnyi posibnyk. – 2-e vyd., vypr. ta dop. / S. Ye. Maksimov. – K.: Lenvit, 2007, 416 s.

Miniar-Beloruchiev R. K. Posobiie po ustnomu perevodu / R. K. Miniar-Beloruchiev. – М.: Vysshaia shkola, 1969 – 187 s.

Naumenko L. P. Praktychnyi kurs perekladu z anhliiskoi movy na ukrainsku: navch. posib. / L. P. Naumenko. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2011 – 136 s.

Posledovatelnyi perevod. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Последовательный_перевод

Rebrii O. V. Osnovy perekladatskoho skoropysu: navchalnyi posibnyk / za red. L. M. Chernovatoho, V. I. Karabana. – Vinnytsia, Nova Knyha, 2006, 152 s.

Saprykin S. S. Svit usnoho perekladu: navchalnyi posibnyk / S. S. Saprykin, A. P. Chuzhakin – Vinnytsia, Nova Knyha, 2011, – 224 s.

Chernovatyi L. M. Metodyka vykladannia perekladu yak spetsialnosti: pidruchnyk dlia stud. vyshchykh zakl. osvity za spetsialnisiu «Pereklad» / L. M. Chernovatyi. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2013. – 376 s.

Chuzhakin A. P. Ustnyi perevos XXI: teoriia + praktyka, pedevodcheskaia skoropis: uchebnik dlia studentov kursa perevodcheckikh fakultetov / A. P. Chuzhakin. – М., 2002 – 256 s.

Cay Dollerup Teaching Translation and Interpreting: Training Talent and Experience / Cay Dollerup, Anne Loddegaard (eds). – Amsterdam: John Benjamins B.V., 1991. – 344 p.

Cheng Y. P. Consecutive Interpretation: How to Use Your Symbols Intelligently / Y. P. Cheng // Translation and Interpreting : Bridging East and West / edit. by R. K. Seymour, C. C. Liu. – Vol. 8. – 1994. – P. 11–17.

English Tongue Twister [Electronic resource] – Access mode: http://www.uebersetzung.at/twister/en.htm.

Gillies A. Note-taking for consecutive interpreting. A Short Course / Andrew Gillies. – Manchester, St. Jerome Publishing, 2005. – 239 p.

Interpreter Training Resources [Electronic resource] – Access mode: http://interpreters.free.fr/.

Kriston Andrea The Importance of Memory Training in Interpretation / Andrea Kriston // Professional Communication and Translation Studies. –2012. – 5 (1–2).– P. 79–86.

Middlebury Institute of International Studies at Monterey [Electronic resource] – Access mode: http://www.miis.edu/academics/programs/conferenceinterpretation.

Peculiarities of Consecutive Interpretating and Interpreter’s Note-taking [Electronic resource] – Access mode: http://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=361.

Speech Repository II [Electronic resource] – Access mode: http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/speech_repository.htm.

University of Surrey Electronic resource] – Access mode: http://www.surrey.ac.uk/postgraduate/interpreting.

Wei L. Developing note-taking skills in consecutive interpreting / L. Wei. [Electronic resource] – Access mode: http://www.scik.org.

What Is Consecutive Interpreting? [Electronic resource] – Access mode: http://ec.europa.eu/dgs/scic/what-is-conference-interpreting/consecutive/index_en.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аликина Е. В. Переводческая семантография. Запись при устном переводе / Е. В. Аликина. – Восток-Запад, АСТ, 2006. – 160 с.

Аликина Е. В. Приоритетные направления организации обучения устному переводу / Е. В. Аликина // Теория и практика перевода: материалы междунарной конференции. – Пермь, 2000. – С. 5–9.

Бурляй С. А. Последовательный перевод = переводческая запись? / С. А. Бурляй // Тетради переводчика. Вып. 24. – М., 1999. – С. 91–96.

Максімов С. Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови) : теорія та практика усного двостороннього перекладу для студ. фак. перекладачів та фак. заочного та вечірнього навч. : навчальний посібник. – 2-е вид., випр. та доп. / С. Є. Максімов. – К.: Ленвіт, 2007. – 416 с

Миньяр-Белоручев Р. К. Пособие по устному переводу / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М.: Высшая школа, 1969. – 187 с.

Науменко Л. Практичний курс перекладу з англійської мови на українську = Practical Course of Translation from English into Ukrainian: навч. посібник / Л. Науменко, А. Гордєєва. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 136 с.

Последовательный перевод [Электронный ресурс] – Режым доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Последовательный_перевод. Ребрій О. В. Основи перекладацького скоропису: навч. посібник / за ред. Л. М. Черноватого і В. І. Карабана. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 152 с.

Саприкін С. С. Світ усного перекладу: навч. посібник / С. С. Саприкін, А. П. Чужакін. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 224 с.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студ. вищих закладів освіти за спеціальнісю «Переклад» / Л. М. Черноватий. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 376 с.

Чужакин А. П. Устный перевод XXI: теория + практика, переводческая скоропись: Учебник для студентов курса переводческих факультетов (including English – American and English – Australian glossaries) / А. П. Чужакин. – М., 2002. – 256 c.

Cay Dollerup Teaching Translation and Interpreting: Training Talent and Experience / Cay Dollerup, Anne Loddegaard (eds). – Amsterdam: John Benjamins B.V., 1991. – 344 p.

Cheng Y. P. Consecutive Interpretation : How to Use Your Symbols Intelligently / Y. P. Cheng // Translation and Interpreting: Bridging East and West / edit. by R. K. Seymour, C. C. Liu. – Vol. 8. – 1994. – P. 11–17.

English Tongue Twister [Electronic resource] – Access mode: http://www.uebersetzung.at/twister/en.htm. Gillies A. Note-taking for consecutive interpreting. A Short Course / Andrew Gillies. – Manchester, St. Jerome Publishing, 2005. – 239 p.

Interpreter Training Resources [Electronic resource]. – Access mode: http://interpreters.free.fr/. Kriston Andrea The Importance of Memory Training in Interpretation / Andrea Kriston // Professional Communication and Translation Studies. – 5(1-2). –2012. – P. 79–86.

Middlebury Institute of International Studies at Monterey [Electronic resource]. – Accessmode: http://www.miis.edu/academics/programs/conferenceinterpretation. Peculiarities of Consecutive Interpretating and Interpreter’s Note-taking Electronic resource] – Access mode: http://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=361.

Speech Repository II [Electronic resource] – Access mode: http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/speech_repository.htm. University of Surrey [Electronic resource] – Access mode: http://www.surrey.ac.uk/postgraduate/interpreting. Wei L.

Developing note-taking skills in consecutive interpreting / L. Wei. [Electronic resource] – Access mode: http://www.scik.org.

What Is Consecutive Interpreting? [Electronic resource] – Access mode: http://ec.europa.eu/dgs/scic/what-is-conference-interpreting/consecutive/index_en.htm.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.