№ 3 (2015)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Історія педагогіки

Тенденції розвитку еміграційного шкільництва упродовж ХХ століття PDF
Віталій Мацько 5-12

Професійна освіта

Модель підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності PDF
Марія Скиба 13-19
Формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів у процесі викладання навчальних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки PDF
Світлана Бєлкіна 19-25
Підготовка майбутніх суднових механіків засобами професійно зорієнтованих дисциплін PDF
Уляна Ляшенко 25-33
Проектування електронного навчально-методичного комплексу "Графіка" для реалізації комп'ютерно зорієнтованого навчання інженерно-графічних дисциплін PDF
Іван Нищак 33-39
Використання комп'ютерно орієнтованих методів навчання у підготовці майбутніх учителів початкових класів PDF
Валентина Барановська 39-44
Професійна підготовка перекладачів в системі вищої освіти США PDF
Катерина Скиба 45-51

Лінгводидактика

Формування лексичної компетентності молодшого школяра засобами словотворчої роботи PDF
Наталія Сіранчук 52-58
Особливості першого етапу навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи PDF
Олена Паршикова 58-66
Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старших класів загальноосвітніх шкіл PDF
Ірина Бронетко 66-72
Модель навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій PDF
Ірина Зайцева, Марія Писанко 72-79
Формування англомовної аудитивної компетентності першокурсників – майбутніх учителів англійської мови PDF
Ірина Левчик 80-86
Формування крос-культурної компетентності студентів-іноземців у процесі вивчення української мови PDF
Галина Дідук-Ступ'як 87-92
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО СКОРОПИСУ PDF
Оксана Куца 92-97
Теоретичні передумови формування іншомовної аудитивної компетентності майбутніх фахівців у сфері міжнародної економіки PDF
Надія Гупка-Макогін 98-106
Формування мовнокомунікативної компетентності студентів на основі вивчення фахової лексики лісівництва й деревооброблення PDF
Оксана Гриджук 106-113

Соціальна педагогіка

Середовище ресоціалізації наркозалежних в реабілітаційних центрах: соціально-педагогічний аспект PDF
Юлія Чернецька 114-119
Цілемотиваційний компонент готовності майбутніх соціальних працівників до превентивної діяльності: результати діагностичного обстеження PDF
Світлана Сургова 119-125

За рубежем

Форми підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу PDF
Наталія Пономаренко 126-130
Розвиток творчих здібностей студентів медичного профілю в університетах Великої Британії та США PDF
Тетяна Горпініч 131-138
Використання досвіду США в організації дистанційного та змішаного навчання у вітчизняних університетах PDF
Ірина Задорожна 138-143
Навчання молоді в школах кадетів ІІ Речі Посполитої (1918–1939) PDF
Анджей-Маріан Цвер 143-148

Вивчаємо досвід

Створення контенту курсу комбінованого навчання іншомовної фахової комунікації PDF
Оксана Мусійовська 149-156
Формування мотиваційно-ціннісного компонента математичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання алгебри PDF
Ганна Гоменюк 156-162