Тенденції розвитку еміграційного шкільництва упродовж ХХ століття

Віталій Мацько

Анотація


Розглянуто об’єктивні й суб’єктивні тенденції розвитку початкової, середньої та вищої школи української діаспори в країнах Заходу. Доведено, що упродовж ХХ ст. українське еміграційне шкільництво пройшло еволюційний шлях, який долали представники інших націй в чужомовному середовищі. Показано, що, на відміну від шкіл, які існували в радянській Україні, емігранти-українці утримували школи за власні кошти і лише в окремих випадках чужа держава брала на себе зобов’язання навчати українських дітей (Чехословаччина, Канада). Обґрунтовано твердження, що діяльність української освіти поза межами Батьківщини є унікальним прикладом збереження національної самобутності, прищеплення молодому поколінню знань про Україну, рідних звичаїв і традицій, тож діти, які змалку засвоїли основи української мови і літератури в чужомовному середовищі, вільно володіють рідною мовою упродовж всього життя.


Ключові слова


Українська школа; еміграція; поліетнічне середовище; шкільництво; освітній простір; українська мова; педагогіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Bohachevska-Khomyak M. Pershyi ukrainskyi katolytskyi mytropolyt u SSHA [Elektronnyi resurs] / М. Bohachevska-Khomyak. – Rezhym dostupu: http://www.gazeta.lviv.ua/life/2011/12/14/734.

Boriak H. Arhiv Ukrainskoho vilnoho Universytetu v Miunkheni / H. Boriak, L. Dubrovina [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.archives.gov.ua/ArchUkr/Munich.php.

Deyiko M. Ridne slovo. Persha chytanka pislia Bukvaria z movnymy vpravamy ta ukrainsko-anhliiskym slovnykom / Deyiko M. – Avstraliya-Anhliya, 1990. – 117 s.

Iksanova O.M. Osvitnia diyalnist ukrainskoi emihratsii v Yevropi: 1918-1920. / O. M. Iksanova [elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: ttp://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/2/./iksanova.pdf.

Kysilevska-Tkach L. Ukrainska literatura u vyshchykh clasakh shkil ukrainoznavstva. Narys metodyky navchannia ukrainskoi literatury / L. Kysilevska- Tkach . – Niu-York: Shkilna Rada, 1983.

Kliuchkovska I. Ukrainska diaspora v obiektyvi suchasnosti – natsionalno-politychnyi ta dukhovno-kulturnyi fenomen spiritualis (persha - tretia khvyli emihratsii) / I. Kliuchkovska, N. Humnytska [Уlektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http: // storinka-.kiev.ua/article.php?id=303.

Lysty vid Lidy Palii, Viry Vovk, Myroslavy Hets, Yuriya Tkacha, Orysi Stefyn zberihayutsia v simeinomu arkhivi V. P. Matska.

Mytropolyt Ilarion. Hramatychno-stylistychnyi slovnyk Shevchenkovoi movy / Mytropolyt Ilarion. – Vinnipeh: Institut doslidivVolyni. 1961. – 257 s.

Nesterenko A. Mytropolyt Ilarion – sluzhytel bohovi i narodovi / Afanasii Nesterenko. – Vinnipeh, 1958. – 150 s.

Osadchuk B. Kamianets maye vyzhyty / B. Osadchuk. – Kamianets-Podilskyi visnyk. – 1992 – 6 chervnia.

Olifirenko V. Dukhovnosti u pidruchnykakh z Ukrainskoi literatury zakhidnoi diaspory / V. Olifirenko // Problemy suchasnoho pidruchnyka serednioi i vyshchoi shkoly. Zb. nauk. prats. Vypusk 3 / Uporiadkuvannia i naukova redaktsiya: V. V. Olifirenko, V. S. Biletskyi. – Donetsk: Skhidnyi vydavnychyi dim, 2005. – S. 103–108.

Plazova T. Diyalnist naukovykh ta osvitnio-vykhovnykh oseredkiv ustanov ukrainskoi diaspory u povoyenni roky / T. Plazova // Ukrainska natsionalna ideya: realii ta perspektyvy rozvytku. Vyp. 25. – Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", 2013. – S. 147–152.

Slovnyk chuzhomovnykh sliv. red. Artem Orel. – Niu-York, 1966 : Chastyna I (A–C); 1963, Chastyna II (L–Z); 1964, Chastyna III (T–I).

Stetskiv Ye. Obyednuyimosya, bo odyn v poli ne voyin / Ye. Stetskiv/ – Svoboda. Vydaye Ukrainskyi Narodnyi Soyuz. – 2000. – 10 dereznya. – Ch. 10. – S. 14.

Ukrainska diaspora Avstralii [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Ukrainska diaspora Avstralii.

Ukrainsko-italiiskyi slovnyk / Uklad. prof. Ye. Onatskyi. – Rym: vyd. Ukrainskoho katolytskoho universytetu im. Papy Klymenta, 1977. – 1741 s.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (TSDAVO Ukrainy). – F. 3972. – Op.1. – Od. zb.336.

TSDAVO Ukrainy. – F.3563. – Op.1. – Od. zb.168.

TSDAVO Ukrainy. – F. 3956. – Op. 2. – Od. zb. 46.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богачевська-Хом'як М. Перший український католицький митрополит у США / М. Богачевська-Хом’як [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gazeta.lviv.ua/life/ 2011/12/14/734. Боряк Г.

Архів Українського вільного університету в Мюнхені / Г. Боряк, Л. Дубровіна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/ArchUkr/Munich.php.

Дейко М. Рідне слово. Перша читанка після Букваря з мовними вправами та українсько-англійським словником /М. Дейко. – Австралія–Англія, 1990. – 117 с.

Іксанова О. М. Освітня діяльність української еміграції в Європі: 1918–1920 рр. / О. М. Іксанова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/2/./iksanova.pdf.

Кисілевська-Ткач Л. Українська література у вищих клясах шкіл українознавства: нарис методики навчання української літератури / Л. Кисілевська-Ткач. – Нью-Йорк: Шкільна рада, 1983.

Ключковська І. Українська діаспора в об’єктиві сучасності – національно-політичний та духовно-культурний феномен (перша-третя хвилі еміграції) / І. Ключковська, Н. Гумницька. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // storinka-m.kiev.ua/article.php?id=303.

Листи Ліди Палій, Віри Вовк, Мирослави Гец, Юрія Ткача, Орисі Стефин. Зберігаються в особистому архіві В. П. Мацька. Митрополит Іларіон. Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови / Митрополит Іларіон. – Вінніпеґ: Інститут дослідів Волині. 1961. – 257 с.

Нестеренко А. Митрополит Іларіон – служитель Богові й народові / А. Нестеренко. – Вінніпег, 1958. – 150 с.

Осадчук Б. Кам’янець має вижити / Б. Осадчук. – Кам’янець-Подільський вісник. – 1992 – 6 червня.

Оліфіренко В. Духовності у підручниках з української літератури західної діаспори / В. Оліфіренко // Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи: зб. наук. праць. Вип. 3; упоряд. і наук. редакція: В. В. Оліфіренко, В. С. Білецький. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – С. 103–108.

Плазова Т. Діяльність наукових та освітньо-виховних осередків установ української діаспори у повоєнні роки / Т. Плазова // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Вип. 25. – Львів: Нац. університет «Львівська політехніка», 2013. – С. 147–152.

Словник чужомовних слів; ред. А. Орел. – Нью-Йорк, 1966. – Ч. I (А-К), 1963; Ч. II (Л-С), 1964; Ч. III (Т–Я), 1966. Стецьків Є. Об’єднуймося, бо один у полі не воїн / Є. Стецьків // Свобода. Видає Український Народний Союз. – 2000. – 10 березня. – Ч. 10. – С. 14.

Українська діаспора Австралії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_діаспора_Австралії. Українсько-італійський словник / уклад. проф. Є. Онацький. – Рим: Вид-во Українського католицького університету ім. Папи Климента, 1977. – 1741 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління (ЦДАВО)України. Ф. 3972. – Оп. 1. – Од. зб. 336.

ЦДАВО України. Ф. 3563. – Оп. 1. – Од. зб. 168.

ЦДАВО України. Ф. 3956. – Оп. 2. – Од. зб. 46.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.