Проблема соціальної відповідальності в українській педагогіці (середина ХІХ - початок ХХ століття)

Ольга Василенко

Анотація


На основі аналізу вітчизняних історично-педагогічних джерел середини ХІХ – початку ХХ ст. встановлено, що питання відповідальності учнів розглядалось як проблема морально-етичного, національного, патріотичного та сімейного виховання. Вияснено, що у працях видатних українських діячів, педагогів виховання відповідальності як якості особистості спрямовано на актуалізацію почуття обов’язку перед Богом, людством, Батьківщиною. Узагальнено шляхи формування відповідальності учнів: духовно-моральне удосконалення дитини; розумне поєднання внутрішніх і зовнішніх форм шкільної дисципліни (правил та обов’язків у навчанні); формування постійного самоконтролю та готовності до відповідальності за власні дії; введення у шкільний курс спеціальних предметів, що вивчають рідну мову, історію, словесність, які є джерелом національного духу і культури, засобом для формування виразу цінностей та ідеалів нації.


Ключові слова


Соціальна відповідальність; відповідальність; педагоги; історично-педагогічний аналіз; виховання; моральне; патріотичне; національне

Повний текст:

PDF

Посилання


Багалій Д. І. Вибрані праці: в 6 т. / Д. І. Багалій. – Х.: ХГІ «НУА», «Золоті сторінки», 1999. – Т. 1. – 600 с.

Ващенко Г. Виховний ідеал: підручник для педагогів, вихователів, молоді і батьків. – 3-є вид. / Г. Ващенко. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – 191 с.

Грінченко Б. Д. Народні вчителі і вкраїнська школа / Б. Грінченко. – К., 1906. – 50 с.

Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / упоряд. О. О. Любар; за заг. ред. В. Г. Кременя. – К.: Знання, КОО, 2003. – 460 с.

Нетушил И. В. Этика в дисциплине / И. В. Нетушил. – Х.: Тип. губ. правления, 1902. – 8 с.

Пособие для устройства общедоступных научных и литературных чтений (хрестоматия для семьи и школы) / под ред. Н. Ф. Сумцова. – Х., 1895. – 264 с.

Русова С. Ф. Нова школа / С. Ф. Русова. – К.: Українська школа, 1917. – 123 с.

Українська педагогіка в персоналіях: у 2-х кн.: навч. посібник / за ред. О. В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – Кн.1. – 642 с.

Ушинський К. Д. Педагогические сочинения: в 6 т. / К. Д. Ушинский. – М.: Педагогика, 1988. – Т. 2. – 492 с.

Юркевич П. Д. Философские произведения / П. Д. Юркевич. – М.: Правда, 1990. – 420 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.