Діяльність жіночих громад в Україні як джерело забезпечення ґендерного паритету (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття)

Лілія Потапюк

Анотація


Здійснено теоретичний аналіз культурно-просвітницької діяльності жіночих об’єднань в Україні, що виступали за розбудову правового суспільства. Відображені участь у національному житті країни жінок, які з метою реалізації свого демократичного права впливати на політичне, економічне і культурне життя, наполегливо працювали над підвищенням своєї суспільно-політичної активності й соціального статусу, формуванням нового типу української жінки. Проаналізовано взаємозв’язок жіноцтва Західної України та Наддніпрянщини. Акцентовано увагу на різних сферах діяльності Союзу українок. Простежено вагомий внесок сестер василіянок, Н. Кобринської, М. Рудницької у формування самоосвіти жіноцтва, забезпечення ґендерного паритету, зростання авторитету жінки в суспільстві.


Ключові слова


Гендерний рух; ґендерний паритет; громади; культурно-просвітницька діяльність; жіночі товариства; національна просвіта; національне виховання; духовно-моральне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Благий В. Шкільництво в Галичині на початку ХХ ст.: історико-соціологічний аспект / В. Благий. – Львів, 1999. – 75 с.

Кобельська О. Педагогічно-просвітницька праця монахинь василіянок та Марійських дружин (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) / О. Кобельська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2005. – № 1. – С. 65–70.

Кониський О. Просвэщеніе в Галицькій Русі (1891 р.) / О. Кониський // Педагогічні погляди: збірник статей; упоряд.: В. Федяєва, Г. Білан. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2004. – С. 79–99.

Кравець В. Історія гендерної педагогіки: навч. посібник / В. Кравець. – Тернопіль: Джура, 2005. – 440 с. Курляк І. Історико-педагогічні аспекти становлення перших українських ліцеїв / І. Курляк // Питання педагогіки середньої і вищої школи. – Львів, 1996. – Вип. 13. – С. 20–23.

Пашко А. Жіночий рух в Україні: історичний аспект та сучасний розвиток / А. Пашко // Право України. – 2004. – № 3. – С. 125–127.

Полонська-Василенко Н. Видатні жінки України / Н. Полонська-Василенко. – Вінніпег; Мюнхен. 1969. – 142 с.

Смоляр Л. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі / Л. Смоляр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://partycivicua.org/women/rhruh.htm. Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2004. – 328 с.

Цьорох С. Погляд на історію та виховну діяльність монахинь василіянок / С. Цьорох. – Рим, 1964. – 256 с.

Чепіль М. Теорія і практика формування національної свідомості дітей та молоді Галичини (друга половина XIX ст.) / М. Чепіль. – Дрогобич: Відродження, 2001. – 503 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.