Концепція розвитку превентивної рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять фізичною культурою

Леся Галаманжук

Анотація


Визначено причини недостатньої ефективності та недоліки процесу занять фізичною культурою в дошкільний період. У зв’язку з цим і з урахуванням емпіричних даних попередніх етапів дослідження розроблено концепцію, спрямовану на превенцію наявних в дошкільний період негативних тенденцій розвитку дітей модернізацією підходів до управління, науково-методичного супроводу, організації, формування і реалізації змісту фізичної культури через переведення процесу в такий, що вдосконалюється, є відкритим, гуманістичним, багатогранним, найвища цінність якого – дитина з її індивідуальними особливостями. Показано, що розроблена концепція визначає мету вказаного процесу, основні завдання його модернізації на державному, галузевому, базовому рівнях і шляхи, підходи й способи реалізації її положень. 


Ключові слова


Дошкільники; фізична культура; превенція; концепція

Повний текст:

PDF

Посилання


Днепров Э. Д. Современная школьная реформа в России / Э. Д. Днепров. – М.: Наука, 1998. – 163 с.

Закон України «Про дошкільну освіту». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg-111.

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. за № 24002-111. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg-10.

Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 29. – С. 76–83.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg-12.

Концепція державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року // Дошкільне виховання. – 2010. – № 9. – С. 3–4.

Крамская В. В. Предупреждение развития начальных проявлений хронической усталости у детей младшего школьного возраста средствами физического воспитания: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / В. В. Крамская. – Краснодар, 2010. – 24 с.

Лубышева Л. И. Концепция формирования физической культуры человека / Л. И. Лубышева. – М.: ВННИФК, 1992. – 120 с.

Лясота Т. І. Підвищення адаптаційних можливостей дітей 6–7 років до умов навчання в початковій школі засобами фізичного виховання: автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. та спорту: 24.00.02 / Т. І. Лясота. – К., 2012. – 21 с.

Мицкан Б. М. Порівняльна характеристика фізичної працездатності дітей шестирічного віку різного типу соціалізації / Б. Мицкан, Л. Ковальчук // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб. наук. Праць – Рівне, 2006. – Вип. ІІІ. – Ч. І.– С. 163–165.

Москаленко Н. В. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного виховання молодших школярів: автореф. дис. … д-ра наук з фіз. вих. та спорту: 24.00.02 / Н. В. Москаленко. – К., 2009. – 42 с.

Пангелова Н. Є. Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання: автореф. дис. … д-ра наук з фіз. вих. та сп.: 24.00.02 / Н. Є. Пангелова. – К., 2014. – 39 с.

Поташнюк І. В. Школа сприяння здоров’ю: теорія, практика, методи дослідження: монографія / І. В. Поташнюк. – Луцьк: Надстир’я, 2006. – 144 с.

Столяров В. И. Содержание и структура физкультурно-спортивного воспитания детей и мололдежи: монография / В. И. Столяров, С. А. Фирсин, С. Ю. Баринов. – М.: Наука, 2012. – 268 с.

Трачук С. В. Моделювання режимів рухової активності молодших школярів у процесі фізичного виховання: автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. та спорту: 24.00.02 / С. В. Трачук. – К., 2011. – 18 с.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію, 2011 рік. – К., 2012. – 358 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.