Розвиток іншомовної стилістичної компетенції майбутніх філологів: граматичний аспект

Олена Вовк

Анотація


Запропоновано граматичний ракурс вирішення проблеми формування іншомовної стилістичної компетенції у студентів філологічного спрямування. Охарактеризовано стилістичну компетенцію як здатність будувати висловлювання у природних умовах комунікації відповідно до конкретної ситуації. Виокремлено рівні розвитку мовлення індивіда й розмежовано рівні навчання граматики. Описано підходи до навчання стилістичної граматики й диференційовано відповідні уміння. Зазначено роль функціональних стилів у викладанні іноземної мови. Відзначено важливість навчати студентів здійснювати ситуативне переключення регістрів спілкування та їхнє мікшування у процесі оволодіння іншомовною комунікацією. Теоретичні положення проілюстровано релевантними прикладами вправ.


Ключові слова


Іншомовна стилістична компетенція; стилістична граматика; мікшування регістрів спілкування; ситуативне переключення; синонімічне варіювання дієслів

Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградов В. В. Теория советского языкознания и практика обучения русскому языку иностранцев / В. В. Виноградов, В. В. Костомаров // Вопросы языкознания. – 1967. – № 2. – С. 6–10.

Вовк О. І. Когнітивні аспекти методики викладання англійської мови у вищих навчальних закладах: навч.-метод. посібник / О. І. Вовк. – Черкаси: САН, 2010. – 506 с.

Настольная книга преподавателя иностранного языка / Е. А. Маслыко, П. К. Бабинская, А. Ф. Будько, С. И. Петрова. – Минск: Вышэйшая школа, 2001. – 522 с. Практический курс английского языка. 2 курс: учебник для пед. вузов по специальности «Иностранный язык» / под ред. В. Д. Аракина. – М.: Просвещение, 2000. – 321 с. Социолингвистика вчера и сегодня: сб. обзоров / редкол. Н. Н. Трошина (отв. ред.) и др. – М.: ЦГНИИ, 2004. – 204 с.

Фаенова М. О. Обучение культуре общения на английском языке / М. О. Фаенова. – М.: Высшая школа, 1991. – 144 с.

Hartwell, P. Grammar, Grammars, and the Teaching of Grammar / P. Hartwell. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.english.vt.edu/~grammar/GrammarForTeachers/readings/hartwell.html. Hill J. Using Literature in Language Teaching / J. Hill. – London: Macmillan Publishers Ltd., 1991. – 120 p.

Hymes D. Directions in Sociolinguistics : The Ethnography of Communication / D. Hymes, J. Gumpez. – University of Pennsylvania: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1972. – 373 p. Labov W. Social Dialects and Language Learning / W. Labov. – Champaign, IL.: National Council of Teachers of English, 1964. – 154 p.

Pedagogical Issues. Style, Grammar, and Usage. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://Style,GrammarandUsage.htm. Wright A. Pictures for Languages Learning / A. Wright / Gen. eds. M. Swan, R. Bowers. – Cambridge: Cambridge University Press, 1989. – 218 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.