Якісні показники ефективності технологій формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю

Наталія Микитинко

Анотація


Визначено й продіагностовано якісні показниив ефективності технологій формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей: об’єктивного та суб’єктивного оцінювання рівня сформованості іншомовної професійної компетентності студентів; вмотивованості професійного вибору студента; особливостей організації та навчання зміст; найбільш популярних видів навчальної діяльності; використання у навчальному процесі методів активного навчання. Визначено парадигму експериментального дослідження ефективності технологій формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей. На основі інтерпретації якісних показників доведено гіпотезу про ефективність технологій формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей.


Ключові слова


Якісні показники; технології формування іншомовної професійної компетентності; фахівці природничого профілю; парадигма експериментального дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабанский Ю. К. Проблема повышения эффективности педагогических исследований / Ю. К. Бабанский. – М.: Педагогика, 1982. – 192 с.

Краевский В. В. Методология педагогического исследования / В. В. Краевский. – Самара, 1994. – 165 с. Павлютенков Є. М. Моделювання в системі освіти (у схемах і таблицях) / Є. М. Павлютенков. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 128 с.

Сластенин В. А. Формирование профессиональной культуры учителя / В. А. Сластенин. – М.: Прометей, 1993. – 177 с.

Управление развитием школы: пособие для руководителей образовательных учреждений / под ред. М. М. Поташника и В. С. Лазарева. – М.: Новая школа, 1995. – 464 с.

Яковлева Н. О. Педагогическое проектирование инновационных систем: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Н. О. Яковлева. – Челябинск, 2003. – 355 с.

Schunk D. H. Learning Тheories: Аn Еducational Рerspective / D. H. Schunk [5th ed.]. – Allyn & Bacon, 2008. – 592 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.