Вплив ґендерних наставновлень вчителя на формування валеологічної культури молодших школярів

Ірина Шульга

Анотація


Обґрунтовано актуальність проблеми ґендерної соціалізації молодших школярів у первинній ланці освіті – початковій школі. Розкрито організацію навчально-виховного процесу у ґендерному вимірі, а саме: зміст гендерних настановлень першого вчителя у формуванні валеологічної культури молодших школярів крізь призму підходів (стереотипізований і особистісно-орієнтований) та педагогічна взаємодія у системі «вчитель – учень». Подано результати емпіричного вивчення ґендерних поглядів вчителів початкової школи та їхніх уявлень про виховний процес для хлопчиків і дівчаток. Виявлено значну ґендерну стереотипізацію свідомості вчителів початкової школи, що засвідчує поширеність традиційних статево-рольових вимог до навчання і поведінки статей та їх вплив на набуття учнями валеологічних компетентностей. 


Ключові слова


Початкова школа; ґендерні настановлення вчителів; молодші школярі; валеологічна культура; навчально-виховне середовище; ґендерний підхід (стереотипізований і особистісно-орієнтований)

Повний текст:

PDF

Посилання


Берн Ш. Гендерная психология / Ш. Берн. – М.; СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2001. – 320 с. Бех І. Виховання особистості: у 2 кн. / І. Бех. – К.: Либідь, 2003. – Кн. 1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – 280 с.

Вікова та педагогічна психологія: навчальний посібник / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001.– 416 с.

Еремеева В. Мальчики и девочки – два разных мира: нейропсихологи – учителям, воспитателям, родителям, школьным психологам / В. Еремеева, Т. Хризман. – СПб.: Тускарора, 2000. – 184 с. Кікінежді О. Ідентифікація як соціально-психологічний феномен диференціації статі: автореф. дис. … д-ра психол. наук: 19.00.07 / О. Кікінежді. – К., 2012. – 44 с. Кравець В. Історія ґендерної педагогіки: навчальний посібник / В. Кравець. – Тернопіль: Джура, 2005. – 440 с.

Кравець В. Ґендерна соціалізація молодших школярів: навчальний посібник / В. Кравець, Т. Говорун, О. Кікінежді. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 192 с.

Максименко С. Генеза здійснення особистості / С. Максименко. – К.: ТОВ «КММ», 2006. – 240 с.

Савченко О. Дидактика початкової освіти: підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. Савченко. – К.: Грамота, 2012. – 504 с.

Сухомлинський В. Вибрані твори: в 5-ти т. / В. Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 2. – 670 с.

Сухомлинський В. Вибрані твори: в 5-ти т. / В. Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 4. – 640 с.

Штылева Л. Фактор пола в образовании: гендерный подход и анализ / Л. Штылева. – М.: ПЄРСЕ, 2008. – 316 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.