Моделі внутрішкільного менеджменту в Англії

Вікторія Бєлова

Анотація


Досліджуються різні моделі внутрішкільного менеджменту в сучасній Англії. Роз’яснюються повноваження, які надаються шкільним управлінським радам і директорам шкіл, роль штату школи в її управлінні. Дається визначення зарубіжними науковцями поняття «автономний шкільний менеджмент». Вказується, що такий менеджмент є проявом децентралізації освітньої системи, в зв’язку з чим становить інтерес для вітчизняних педагогів і керівників освіти. Розглядаються деякі аспекти деволюції управлінських повноважень, а також чинники, які сприяли переходу середніх навчальних закладів в Англії на автономний менеджмент та зумовили ефективність діяльності школи.


Ключові слова


Навчальний план; шкільні управлінські ряди; професійна кваліфікація; національні стандарти; самоуправляючі школи; грантові школи; автономний шкільний менеджмент; децентралізація; лідер; професійний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.): монографія / А. А. Сбруєва. – Суми: Козацький вал, 2004. – 500 с.

Bullock A., Thomas H. Schools at the Centre: а Study of Decentralization. –London: Routledge, 1997. – 237 p. Caldwell B. J., Spinks J. The Self-managing School. – London: The Falmer Press, 1988. – 278 p.

Creese M. OFSTED on Governance: а View from the Bridge? // School Leadership & Management. – May 99, Vol. 19, Issue 2, 1999. David J. L. The Who, What and Why of Site-based Management // Education Leadership. – 1996. – Vol. 53, № 4. – Р. 4–9.

Education Reform in the UK. – The British Council, 1998. Leithwood K., Menzies T. Forms and Effects of School-based Management: а Review // Educational Policy. – 1998. – Vol. 12. № 3. – Р. 325–346.

Malen B., Ogawa R.T., Kranz J. Site-based Management: Unfulfilled Promises // The School Administrator. – 1990. – Vol. 47, № 2. – Р. 30–59.

Mojkowski C., Fleming D. School-site Management: Concepts and Approaches. – Andover. MA (USA): The Regional Laboratory for Educational Improvement of the Northeast and Islands, 1988. – 56 p.

Momii K. School-based Management theory and the decentralization of educational Governance in Quebec. – Montreal: Ed-Lex, Faculty of Law. McGill University, 2001. – 15 p.

Murphy J., Beck L. G. School-based Management as School Reform: Taking Stock. – Thousand Oaks,: Corwin Press, 1995 – 232 p.

Newmann F. M. School-wide Professional Community. Issues in Restructuring Schools. Issue Report № 6. – Madison: Center of Organization and Restructuring of Schools, Spring 1994. – 15 p.

Phillips L. Expectations for School-based Management. – Edmonton: University of Alberta, 1997. – 15 p.

Stoll L., Fink D. Changing Our Schools. – Buckingham: Open University Press, 1996.

Wohlstetter P., Mohrman S. A. School Based Management: Promise and Process. – New Brunswick: Consortium for Policy Research in Education, Rutgers University, 1994 – 25 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.