Упровадження методів ейдетики під час занять з української мови як іноземної

Автор(и)

  • Леся Назаревич Доцент кафедри української та іноземних мов Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Ukraine

Ключові слова:

Комунікація, ейдетика, наочність, образність, асоціація, метод

Анотація

Обґрунтовано актуальність досліджень у галузі методики викладання української мови як іноземної. Відзначено ефективність ейдетики як підходу до вивчення української мови як іноземної. Проаналізовано та проілюстровано деякі методи ейдетики (ланцюжковий, піктографічний, фонетичних асоціацій). Висвітлено основний її принцип – наочність, що базується на розвитку образного мислення і є інструментом швидкого й ефективного засвоєння нового матеріалу. На основі досвіду практичної діяльності встановлено, що розглянуті методи підвищують ефективність роботи зі студентами-іноземцями. 

Посилання

Антощук Є. В. Знайомтесь, ваша пам’ять: швидка педагогічна допомога від Української школи ейдетики / Є. В. Антощук. – К.: Вирій, 2009. – 192 с.

Антощук Є. В. Метод невербальних асоціацій / Є. В. Антощук // Завуч. – 2007. – № 30. – С. 13–14. Антощук Є. В. Швидка педагогічна допомога / Є. Антощук // Початкова освіта. – 2000. – № 3 (51). – С. 3.

Бєй Л. Б. Проблеми викладання української мови різним категоріям іноземних студентів / Л. Б. Бєй, О. М. Тростинська // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: Міжпредметні зв’язки. – Вип. 12. – Харків: Константа, 2008. – С. 48–59.

Волошинов С. А. Реалізація дидактичного принципу наочності в алгоритмічній підготовці студентів засобами інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища // Інформаційні технології в освіті. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/webfm_send/231

Ейдетика як засіб підготовки дитини до школи / авт.-упоряд. М. Л. Кривоніс, О. Л. Дроботій. – Х.: Ранок, 2012. – 160 с.

Матюгин И. Ю. Как запоминать иностранные слова / И. Ю. Матюгин. – М.: Ейдос, 2009. – 154 с.

Матюгин И. Ю. Эффективная память: как быстро запоминать цифры и английские слова / И. Ю.Матюгин. – М.: РИПОЛ классик, 2005. – 544 с.

Матюгин И. Ю Методы развития памяти, образного мышления, воображения / И. Ю. Матюгин, И. К. Рыбникова. – М.: Эйдос, 1996. – 60 с.

Назаревич Л. Т. Практичний курс української мови. Професійне і ділове мовлення (для студентів-іноземців українською мовою навчання: підручник / Л. Т. Назаревич. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 248 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Назаревич, Л. (2016). Упровадження методів ейдетики під час занять з української мови як іноземної. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, (1), 163–168. вилучено із http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/61871