Регіональні особливості підготовки фахівців сфери туризму (на прикладі міста Кривий Ріг

Автор(и)

  • Вікторія Пацюк Доцент кафедри фізичної географії, краєзнавства та туризму Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Ключові слова:

Туризм, фахівець з туризму, фахова підготовка, професійна освіта, промисловий туризм

Анотація

Розкрито актуальність і значимість підготовки фахівців сфери туризму на регіональному рівні. Виявлено загальні засади підготовки фахівців з туристичного обслуговування в Україні. Проаналізовано структуру і фахову спеціалізацію вищих навчальних закладів (ВНЗ) України, в яких відбувається освітня діяльність за напрямом підготовки «Туризм». Визначено фахові вимоги до майбутніх працівників туристичної сфери. Обґрунтовано необхідність підготовки фахівців з туризму в місті Кривий Ріг у контексті реалізації Програми розвитку промислового туризму. Визначено потенційну сферу зайнятості випускників вказаного напряму підготовки. Узагальнено пріоритетні завдання професійної туристичної освіти в Україні.

Посилання

Балабанов Г. В. Український ринок послуг вищої освіти в галузі туризму: реалії та перспективи / Г. В. Балабанов // Індустріальний туризм: реалії та перспективи: матеріали І Міжнародного науково-практичного форуму / редкол.: Я. В. Шрамко, В. Л. Казаков та ін. – Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2013. – С. 189–195.

Галузевий стандарт вищої освіти України напряму підготовки 1404 «Сфери обслуговування» за спеціальністю 6.140103 «Туризм»: затверджений Міністерством науки і освіти, молоді та спорту України наказ № 1059 від 08.11.2011 року.

Казаков В. Л. Організація індустріального туризму: системний підхід / В.Л. Казаков // Індустріальний туризм: реалії та перспективи: Матеріали І-го міжнародного науково-практичного форуму / редкол.: Я. В. Шрамко, В. Л. Казаков та ін. – Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2013. – С. 17–21.

Любіцева О. О. Проблеми фахової освіти в туризмі / О. О. Любіцева // Географія та туризм: наук. Збірник; ред. кол.: Я. Б. Олійник. – К.: Альтерпрем, 2010. – Вип. 8 – С. 109–113.

Педагогіка туризму: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / В. Федорченко, Н. Фоменко, М. Скрипник, Г. Цехмістрова. – К.: Вид. дім «Слово», 2004. – 296 с.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження тур операторської діяльності: наказ Міністерства інфраструктури України від 10.07.2013 № 465.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1275-13

Програма розвитку промислового туризму в Україні на 2013–2015 роки: рішення Криворізької міської ради від 30.01.2013 № 1680. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irm.kr.ua/uk/projects/promislovij-industrialnij-turizm/176.

##submission.downloads##