Особливості пам'яті та концентрації уваги у процесі формування іншомовних професійно орієнтованих комунікативних стратегій майбутніх програмістів

Ірина Семеряк

Анотація


Проаналізовано особливості пам’яті і концентрації уваги в процесі формування іншомовних професійно орієнтованих комунікативних стратегій майбутніх програмістів. З’ясовано специфіку функціонування і роль короткотривалої, сенсорної, оперативної, довготривалої, семантичної пам’яті у зазначеному процесі. Виявлено умови успішного запам’ятовування студентами навчального матеріалу. За результатами проведеного експериментального дослідження доведено, що за умови застосування активних методів навчання високий рівень концентрації уваги дає можливість майбутнім програмістам активізувати довготривалу пам’ять і відобразити у ній потрібний навчальний матеріал. Обґрунтовано вплив концентрації уваги студентів на ефективність формування в них іншомовних професійно орієнтованих комунікативних стратегій. Здійснено аналіз механізмів концентрації уваги майбутніх програмістів на навчальному завданні.


Ключові слова


Професійно орієнтовані комунікативні стратегії; майбутні програмісти; особливості формування комунікативних стратегій

Повний текст:

PDF

Посилання


Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: проблемы и перспективы / И. Л. Бим. – М.: Просвещение, 1988. – 256 с.

Жинкин Н. И. Речь как проводник информации / Н. И. Жинкин. – М.: Наука, 1982. – 150 с.

Зимняя И. А. К вопросу о психологических механизмах рецептивных видов речевой деятельности / И. А. Зимняя, Ю. Ф. Малинина, С. Д. Толкачева // Иностранные языки в высшей школе: сборник. – М.: Высшая школа, 1977. – Вып. 12. – С. 106–116.

Ковальчук О. Основи психології та педагогіки: навч. посібник / О. Ковальчук, С. Когут. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 623 с.

Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: в 2-х т. / А. Н. Леонтьев. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 1. – 392 с.

Максименко С. Д. Загальна психологія. – 2-е вид., доп. і перероб. / С. Д. Максименко. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 704 с. Савчин М. Загальна психологія: навч. посібник / М. Савчин. – Дрогобич: Вид. фірма «Відродження», 1998. – Ч. 2. – 147 с.

Психологія: навч. посібник / О. В. Винославська, О. А. Браусенко-Кузнєцова, В. Л. Зливков та ін. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 352 с.

Фрумкина Р. М. Психолингвистика / Р. М. Фрумкина. – М.: Академия, 2001. – 316 с.

Хом’як А. П. Мовленнєва діяльність як засіб вербального спілкування / А. П. Хом’як, П. А. Кліш // Науковий вісник (Інститут іноземної філології). Серія: Педагогічні науки. – 2010. – № 23. – С. 34–40.

Cowan N. From Sensory to Long-Term Memory Evidence from Auditory Memory Reactivation Studies / N. Cowan // Experimental Psychology. – 2005. – № 52 (1): 3. – P. 20–35.

Deak G. O. The development of cognitive flexibility and abilities / G. O. Deak. – San Diego: University of California. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cogsci.ucsd.edu/~deak/publications/Deak_Advances03.pdf

Mitchell G. The Architecture of memory / G. Mitchell. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.trans4mind.com/mind-development/architecture.html#short-term

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. – Oxford: Oxford Uiversity Press, 2010. – 1952 p.

Parmentier F. B. Transitional information in spatial serial memory: path characteristics affect recall performance. Eds. G. Elford, M. Maybery / F. B. Parmentier // Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. – 2005. – P. 412–427.

Ranganath C. C. Working Memory Maintenance Contributes to Long-term Memory Formation: Neural and Behavioral Evidence. Eds. B. X. Michael, J. B. Craig / C. C. Ranganath // Journal of Cognitive Neuroscience. – 2005. – № 17 (7). – P. 994–1010.

Wood R. A review of long term memory in natural and synthetic systems. Eds. P. Baxer, T. Belpaeme / R. Wood // Adaptive Behavior. – 2011. – № 20 (2). – P. 81–103.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.