№ 2 (2015)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Історія педагогіки

Педагогічні інновації у вищій школі України в ХІХ столітті PDF
Любов Прокоф'єва 3-8
Становлення та організаційна діяльність «Педагогічного товариства Підкарпатської Русі» PDF
Галина Шикітка 9-14
Втілення ідеї профільного навчання у практику середньої школи в другій половині 1980-х – на початку 1990-х років PDF
Валентина Кушнір 14-19

Професійна освіта

Модель системи формування медіаторської компетентності майбутніх юристів PDF
Лілія Морська 20-27
Сформованість емоційного інтелекту як запорука успішної професійної діяльності майбутнього педагога: теоретичний аспект PDF
Наталія Петрова 27-31
Діагностування сформованості культури самостійної роботи майбутніх учителів математики. PDF
Олена Соя 31-38
Підготовка майбутніх фахівців до реалізації неформальної мистецької освіти в навчально-виховних закладах і соціальних інституціях PDF
Наталія Сулаєва 39-44
Компетентність полісуб'єктної взаємодії як передумова формування готовності майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полісуб'єктному навчальному середовищі PDF
Євгенія Співаковська 44-51
Особливості пам'яті та концентрації уваги у процесі формування іншомовних професійно орієнтованих комунікативних стратегій майбутніх програмістів PDF
Ірина Семеряк 51-56

Лінгводидактика

Цілі та завдання формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової загальноосвітньої школи на першому адаптаційному етапі навчання іноземної мови PDF
Олена Паршикова 57-61
Розвиток міжкультурної комунікативної компетентності шляхом міжкультурного спілкування PDF (English)
Діана Терещук 62-66
Загальна характеристика вправ для формування мовленнєвих навичок вживання лінгвістичних явищ, відібраних з автентичних художніх творів PDF
Олександра Романюк 66-71
Закономірності формування англомовної лексичної компетенції в умовах віртуального навчального середовища PDF
Віта Терещук 72-77
Організація навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій PDF
Ірина Зайцева 77-85
Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності та його місце у навчальному процесі PDF
Інна Шимків 85-90
Методика коригувальної роботи при вивченні відмінкової системи російської мови іноземними тюркомовними студентами інженерного профілю PDF
Зоя Гирич 91-97
Контекстно-інтегрований метод у формуванні вмінь професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх виноробів PDF
Світлана Маслова 97-102
Типові помилки у проведенні словотвірного аналізу PDF
Володимир Мельничайко, Мирослава Криськів 102-107
Методичні особливості навчання майбутніх економістів читання англомовних фахових текстів PDF
Ліліана Білогорка 107-113

Соціальна педагогіка

Розвиток послуг у сфері соціальної роботи з багатодітними сім'ями PDF
Юлія Ібрагім 114-120
Підготовка дітей-сиріт до самостійного життя в умовах сімейного виховного середовища PDF
Олена Кузьміна 120-125
Вербальна агресія підлітків як об'єкт соціально-педагогічної профілактики PDF
Неля Перхайло 125-130

Вивчаємо досвід

Педагогічні умови ефективності самостійної роботи студентів з виконання навчальних досліджень PDF
Лариса Колгатіна 131-136
Система моніторингу якості професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів у Нікопольському педагогічному училищі PDF
Любов Крамаренко 136-141
Формування національної мовної особистості засобами гуманітарних дисциплін PDF
Галина Груць 141-147
Ефективність системи підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до соціальної адаптації школярів з церебральним паралічем PDF
Світлана Шульце 148-151

ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ

Методика інтегрованого навчання економічним дисциплінам засобами англійської мови PDF
Світлана Боднар 152-157
Чинники впливу на професійне самовизначення школярів PDF
Віктор Кавецький 158-162