Цілі та завдання формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової загальноосвітньої школи на першому адаптаційному етапі навчання іноземної мови

Олена Паршикова

Анотація


Показано, що згідно з результатами проведеного теоретичного дослідження навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи доцільно розділити на два етапи: адаптаційний (з підетапами фонологічної та лексико-семантичної адаптації) та реорганізаційний (з підетапами синтаксичної та морфологічної реорганізації). Встановлено, що метою навчання на адаптаційному етапі є формування іншомовної комунікативної компетентності учнів на рівні А1.1, який включає підрівні А.1.1.1 та А1.1.2. З урахуванням динаміки розвитку вікових пізнавальних можливостей молодших школярів і процесу засвоєння ними іноземної мови визначено й охарактеризовано основні об’єкти та цілі навчання: квазіспілкування на рівні А1.1.1 і протоспілкування на рівні А1.1.2. Вказано пріоритетні завдання формування всіх компонентів іншомовної комунікативної компетентності на рівні А1.1. 


Ключові слова


Цілі; завдання; початкова загальноосвітня школа; адаптаційний етап; квазікомунікація; протокомунікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Паршикова О. О. Теоретичні основи навчання іноземної мови учнів початкової школи: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / О. О. Паршикова. – К., 2010. – 44 с.

Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: проблемы и перспективы: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / И. Л. Бим. – М.: Просвещение, 1988. – 256 с.

Выготский Л. С. Проблемы развития психіки; под ред. и с послесл. А. М. Матюшкина; гл. ред. А. В. Запорожец / Л. С. Выготский. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 3 – 367 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.