Закономірності формування англомовної лексичної компетенції в умовах віртуального навчального середовища

Віта Терещук

Анотація


Розглянуто психологічні механізми, які беруть участь в процесі формування англомовної лексичної компетенції, серед них: сприймання, осмислення, запам’ятовування, оволодіння та використання лексичного матеріалу. Виокремлено й проаналізовано особливості перебігу зазначених психічних процесів в умовах віртуального навчального середовища: сприймання відзначається високою швидкістю протікання; осмислення є глибоким і системним; підвищується ймовірність мимовільного запам’ятовування англомовних лексичних одиниць; використання засвоєного матеріалу відбувається з метою вирішення професійно зорієнтованих, практично значущих проблем. 


Ключові слова


Англомовна лексична компетенція; віртуальне навчальне середовище; психологічна закономірність; лексична одиниця

Повний текст:

PDF

Посилання


Алхазишвили А. А. Основы овладения устной иностранной речью / А. А. Алхазишвили. – М.: Просвещение, 1988. – 126 с.

Василенко Л. Я. Формування лексичних навичок на початковому етапі навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. Я. Василенко. – К., 1996. – 24 с.

Гнаткевич Ю. В. Про оцінку трудності сприйняття пасивної лексики / Ю. В. Гнаткевич // Методика викладання іноземних мов: республіканський науково-методичний збірник. – 1970. – Вип. 5. – С. 108––111.

Ефремов О. Ю. Педагогика: учеб. пособие / О. Ю. Ефремов. – СПб.: Питер, 2010. – 352 с.

Изард К. Э. Психология эмоций; пер. с англ. / К. Э. Изард. – СПб.: Питер, 2009. – 464 с.

Ильин Е. П. Психология для педагогов: учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по направлению «Педагогика» / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2012. – 640 с.

Климентенко А. Д. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе: монография / А. Д. Климентенко, А. А. Миролюбова. – М.: Педагогика, 1981. – 456 с.

Копач О. И. Введение в языкознание: учеб.-метод. комплекс для студентов І курса отделения «Современные иностранные языки» / О. И. Копач. – Минск: БГУ, 2011. – 216 с.

Никандров В. В. Психология: учебник / В. В. Никандров. – М.: Волтрес Клувер, 2009. – 1008 с.

Освітнє середовище для підготовки майбутніх педагогів засобами ІКТ: монографія / Р. С. Гуревич, Г. Б. Гордійчук, Л. Л. Коношевський та ін. – Вінниця: ФОП Рогальська І. О., 2011. – 348 с.

Палій О. А. Комплексне використання технічних засобів навчання для формування німецькомовної граматичної компетенції студентів (на базі англійської мови): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. А. Палій. – К., 2002. – 219 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 720 с.

Стрижак Л. Н. Психология и педагогика: учеб. пособие / Л. Н. Стрижак. – М.: МГИУ, 2000. – 335 с.

Яхнюк Т. О. Використання фрагментів художніх відеофільмів для навчання студентів мовних спеціальностей соціокультурної англійської лексики: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. О.Яхнюк. – К., 2002. – 222 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.