Методика коригувальної роботи при вивченні відмінкової системи російської мови іноземними тюркомовними студентами інженерного профілю

Зоя Гирич

Анотація


Розглянуто поняття «корекція». Визначено фактори, які зумовлюють необхідність здійснення корекції при вивченні відмінкової системи російської мови іноземними тюркомовними студентами інженерного профілю. Розглянуто відмінності між російською і тюркськими мовами, що створюють додаткові труднощі в засвоєнні прийменниково-відмінкової системи російської мови цими студентами. Встановлено, що в організації системи коригуючого навчання важливо враховувати помилки та їх причини в усному і писемному мовленні тюркомовних студентів в сфері російської відмінкової системи. Описана методична система коригувального навчання російського відмінку, що має три основні підетапи: підготовчий, основний і заключний, на кожному з яких застосовувалася розроблена система вправ, що сприяє усуненню найбільш типових і регулярних помилок вказаних студентів у відмінковій системі російської мови.


Ключові слова


Корекція; іноземні тюркомовні студенти; інженерний профіль; прийменниково-відмінкова система; російська мова; тюркські мови; помилка; методика; коригуюча робота

Повний текст:

PDF

Посилання


Методика преподавания русского языка в национальной средней школе; под ред. Н. З. Бакеевой и З. П. Даунене. – Л.: Просвещение, 1980. – 319 с.

Поспелов Н. С. Соотношения между грамматическими категориями и частями речи в современном русском языке / Н. С. Поспелов // Вопросы языкознания. – 1953. – № 6. – С. 53–68.

Шишкина И. В. Методика корректирующей работы при изучении падежной системы русского языка в полиэтнических группах подготовительных отделений вузов технического профиля: дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / И. В. Шишкина. – М., 2004. – 223 c.

Имнадзе Б. Л. Содержание обучения и основы методики преподавания русского языка в неязыковых вузах: автореф. дисс. ... до-ра. пед. наук: 13.00.02 / Б. Л. Имнадзе.– М., 1981. – 47 с.

Селезнёва Е. П. Методика работы по предупреждению ошибок иностранных студентов в выборе формы числа имён существительных: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.02/ Е. П. Селезнёва. – СПб., 2000. −188 с.

Методика преподавания русского языка в школах народов тюркоязычной группы; под ред. В. М. Чистякова. – М.: Просвещение, 1964. – 428 с.

Клочков Ю. Б. Грамматические ошибки японских учащихся в речи на русском языке: пути их предупреждения и устранения: автореф. дисс…. канд. пед. наук: 13.00.02 / Ю. Б. Клочков. – М., 1999. – 25 с.

Шатилов С. Актуальные проблемы обучения русскому языку иностранных учащихся: учеб. пособие / С. Шатилов. – Л.: ЛГУ, 1985. – 56 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.