Вербальна агресія підлітків як об'єкт соціально-педагогічної профілактики

Неля Перхайло

Анотація


Розглянуто проблему вербальної агресії в соціально-педагогічному процесі. Вказано, що це вимагає спеціальної підготовки майбутніх педагогів стосовно вміння будувати ефективну комунікацію. Розкрито сутність комунікативної поведінки різних учасників соціально-педагогічного процесу: соціального педагога, учнів, батьків. Висвітлено прояви вербальної агресії у фаховій діяльності соціального педагога в ракурсі формування його професійно-комунікативної компетентності, вироблення навичок конструктивної, асертивної поведінки. З’ясовано причини, що зумовлюють вербальну агресію у соціально-педагогічній діяльності, її особливості. Проаналізовано механізми захисту від вербальної агресії, способи профілактики та попередження її у професійній діяльності соціального педагога.


Ключові слова


Фахова підготовка соціального педагога; комунікативна культура; соціально-педагогічна діяльність; комунікативні маніпуляції; вербальна агресія; профілактика

Повний текст:

PDF

Посилання


Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Берковиц.  СПб.: Прайм-Еврознак, 2002.  236 с. Богданова І. М. Соціальна педагогіка: навч. посібник / І. М. Богданова. – К.: Знання, 2008. – 343 с.

Жельвис В. И. Поле брани: сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира / В. И. Жельвис.  М.: Ладомир, 2001.  349 с.

Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений / Е. В. Змановская.  М.: Академия, 2003.  288 с.

Федорова Я. Л. Прямое выражение агрессии в речевом общении / Я. Л. Федорова // Агрессия в языке и речи: сб. науч. статей; сост. и отв. ред. И. А. Шаронов. – М.: РГГУ, 2004. – 285 с.

Шишко М. В. Вербальная характеристика агрессии личности: дисс. ... канд. филол. наук / М. В. Шишко. – М.: Моск. гос. обл. ун-т, 2009. – 173 с.

Щербинина Ю. В. Вербальная агрессия / Ю. В. Щербинина. – М.: Едиториал УРСС, 2006. – 360 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.