Педагогічні умови ефективності самостійної роботи студентів з виконання навчальних досліджень

Лариса Колгатіна

Анотація


Визначено педагогічні умови ефективного управління самостійною роботою студентів під час навчальних досліджень, що були застосовані при вивчені курсу «Методи обчислень» на фізико-математичному факультеті Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Лабораторний практикум з курсу побудовано як серію навчальних досліджень, які виконуються на основі комп’ютерного моделювання в предметно-орієнтованому середовищі MathCAD. Запропоновано підходи до реалізації варіативного управління самостійною роботою студента залежно від результату поточної педагогічної діагностики. 


Ключові слова


Самостійна робота; студент; навчальне дослідження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Колгатін О. Г. Обчислювальний експеримент при вивченні процесів переносу в шкільному курсі фізики /

О. Г. Колгатін, О. В. Харченко // Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: сб. науч. трудов ХГПУ.– Харьков, 1998. – Вып. 6. – Ч. 4. – С. 437–439.

Кухаренко В. Н. Методика проведения вычислительного эксперимента / В. Н. Кухаренко, А. Г. Колгатин // Тезисы докладов 1 Междунар. конф. «Компьютерные программы учебного назначения» (3–5 сентября 1993 г.). – Донецк: ДонГУ, 1993. – С. 276–277.

Синельник И. В. Управление учебной деятельностью студентов с помощью компьютерных средств: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / И. В. Синельник. – Харьков, 1995. – 250 с.

Раков С. А. Організація навчальних дослідницьких робіт з основ математичного аналізу засобами пакета MathCAD: навч. посібник / С. А. Раков, Т. О. Олійник, М. І. Ніколаєвська. – Харків: Основа, 1993. – 132 с.

Обчислювальний експеримент як елемент педагогічної технології / Л. І. Білоусова, Т. В. Бєлявцева, О. Г. Колгатін, Л. С. Пономарьова // Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье. Труды Междунар. науч.-тех. конф. (12–14 мая 1997 г.): в 5 ч. – Харьков, 1997. – Ч. 5. – С. 373–375.

Відкриття геометрії через комп’ютерні експерименти в пакеті DG; за ред. С. А. Ракова, В. Ю. Бикова. – Харків: ХДПУ, 2002. – 134 с.

Лабораторний практикум з чисельних методів на базі пакету MathCAD: навч. посібник / Л. І. Білоусова, Т. В. Бєлявцева, О. Г. Колгатін, Л. С. Пономарьова. – К., 1998. – 164 с.

Теплицький І. О. Елементи комп’ютерного моделювання: навч. посібник / І. О. Теплицький. – Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – 267 с.

Програма спеціального курсу «Навчальні дослідження та їх підтримка засобами ІКТ у курсі математики загальноосвітніх навчальних закладів» / М. І. Жалдак, В. Ю. Биков, Ю. О.Жук та ін. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. праць. Вип. VI: в 3-х томах. – Кривий Ріг: Вид. відділ НметАУ, 2006. – Т. 1: Теорія та методика навчання математики. – С. 4–20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.