Формування національної мовної особистості засобами гуманітарних дисциплін

Галина Груць

Анотація


Розглянуто проблему формування мовної особистості засобами гуманітарних дисциплін. Проаналізовано думки науковців про роль рідної мови у розвитку духовної культури особистості. Охарактеризовано сутність поняття «мовна особистість». З’ясовано, що нині здійснюється манкуртизація мешканців східних регіонів України. Проаналізовано семантичне наповнення слів «честь», «гідність», «освіта». Доведено, що важливим фактором розвитку мовної особистості є формування переконань майбутніх фахівців у тому, що психічне і духовне здоров’я країни залежить від відповідального ставлення до слова як національного коду. Наведено приклади ментальної відмінності української та російської мов. Представлено результати анкетування студентів стосовно необхідності формування мовної особистості і захисту рідної мови.


Ключові слова


Духовна культура; мовна культура; манкуртизація; мовна особистість; мовні символи

Повний текст:

PDF

Посилання


Братко-Кутинський О. Феномен України / О. Братко-Кутинський. – К.: Вечірній Київ, 1996. – 304 с.

Ващенко Г. Виховний ідеал. Підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків / Г. Ващенко. – Полтава, 1994. – 190 с.

Гайдеґґер М. Дорогою до мови; пер. з нім. В. Кам’янець / М. Гайдеґґер. – Львів: Літопис, 2007. – 232 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997.– 376 с.

Грінченко Б. На безпросвітній путі. Про українську школу / Б. Грінченко // Дивослово. – 1994. – № 1. – С. 35–39.

Гумбольт В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. фон Гумбольт. – М.: Прогресс, 2000 – 400 с. Гумбольдт В. фон Язык и философия культуры / В. фон Гумбольт. – М.: Знание, 1985. – 432 с.

Звегинцев В. Гумбольдт В. фон о различии в строении человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода / В. Звегинцев // История языкознания ХIX–XX веков в очерках и извлечениях. – М.: Высшая школа, 1964. – 469 с.

Русова С. Вибрані педагогічні твори / С. Русова. – К.: Освіта, 1996. – 304 с.

Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941): стан і статус / Ю. Шевельов // Сучасність. – 1987. – № 1. – С. 6–91.

Широков В. Феноменологія лексикографічних систем / В. Широков. – К.: Наукова думка, 2004. – 328 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.