Чинники впливу на професійне самовизначення школярів

Віктор Кавецький

Анотація


Розглянуто сутність профорієнтаційної допомоги учням у професійному самовизначенні. Проаналізовано підходи зарубіжних і вітчизняних дослідників до визначення чинників, які зумовлюють вибір оптантами майбутнього фаху. Виокремлено провідні чинники впливу на професійне самовизначення школярів. Визначено особливості впливу взаємодії між батьками і дітьми на розвиток професійних інтересів останніх. Проаналізовано результати досліджень соціально-професійних орієнтирів школярів 5, 7, 9, 11 класів у часовому розрізі. Визначено значущість впливу чинників на вибір професійного шляху учнями з позицій останніх.


Ключові слова


Професійна орієнтація; професійне самовизначення; оптант; чинники впливу на вибір фаху

Повний текст:

PDF

Посилання


Глэддинг С. Психологическое консультирование. – 4-е изд. / С. Глэддинг. – СПб.: Питер, 2002. – 736 с.

Збірник нормативних, інструктивних та методичних матеріалів з питань професійної орієнтації незайнятого населення та інших категорій громадян. – К.,1997. – 136 с.

Зеер Э. Ф. Профориентология: теория и практика: учеб. пособие для высшей школы / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004. – 192 с.

Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения: учеб. пособие для студентов высших пед. учеб. заведений / Е. А. Климов. – М.: Академия, 2004. – 304 с.

Коттлер Д. Психотерапевтическое консультирование./ Дж. Коттлер, Р. Браун. – СПб.: Питер, 2001. – 464 с.

Мачуська І. М. Основні чинники професійного самовизначення старшокласників / І. М. Мачуська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2013. – Вип. 17 (1). – С. 474–482.

Чернявская А. П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации / А. Чернявская. – М.: ВЛАДОС–ПРЕСС, 2003. – 96 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.