Проектування електронного навчально-методичного комплексу "Графіка" для реалізації комп'ютерно зорієнтованого навчання інженерно-графічних дисциплін

Іван Нищак

Анотація


Обґрунтовано теоретичні основи проектування авторського електронного навчально-методичного комплексу (ЕНМК) «Графіка», призначеного для реалізації інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій в умовах ком’ютерно зорієнтованого навчання. Процес проектування ЕНМК «Графіка» складається з наступних послідовних етапів: 1) визначення дидактичних цілей і завдань; 2) проектування структури ЕНМК; 3) відбір змісту і систематизація навчального матеріалу; 4) програмно-технічна реалізація ЕНМК; 5) розробка інтерфейсу; 6) експертна оцінка якості ЕНМК; 7) апробація ЕНМК; 8) коригування програмного засобу; 9) розробка методичних рекомендацій та інструкційних вказівок щодо використання ЕНМК.


Ключові слова


Електронний навчально-методичний комплекс; інформаційні технології навчання; інженерно-графічна підготовка; вчитель технологій

Повний текст:

PDF

Посилання


Vladyko O. M. Primenenie informatsionnykh tekhnologiy v protsesse podgotovki budushchih uchiteley tekhnologii i predprinimatelstva: diss. … kand. ped. nauk: 13.00.02 / O. M. Vladyko. – M., 2002. – 190 s.

Hurevych R. S. Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v profesiinii osviti: monohrafiia / R. S. Hurevych, M. Yu. Kademiia, M. M. Koziar. – Lviv: Lvivskyi derzh. un-t bezpeky zhyttiediialnosti, 2012. – 506 s.

Zhukova V. M. Vykorystannia elektronnykh navchalnykh kompleksiv u profesiinii pidhotovtsi ta samostiinii diialnosti maibutnikh inzheneriv / V. M. Zhukova // Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. – № 18 (277). – Ch. I. –2013. – S. 68–76.

Kyveryalg A. A. Metody issledovaniya v professionalnoy pedagogike / A. A. Kyveryalg. – Tallin: Valgus, 1980. – 334 s.

Melamud M. R. Metodicheskie osnovy postroeniya kompyuternogo uchebnika dlya vuzov: diss. … kand. ped. nauk: 13.00.02 / M. M. Melamud. – M., 1998. – 140 s.

Filosofskyi slovnyk / za red. V. I. Shynkaruka – Vmyd. 2-e dop. – K.: Hol. red. URE, 1986. – 800 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Владыко О. М. Применение информационных технологий в процес се подготовки будущих учителей технологии и предпринимательства : дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. М. Владыко. – М., 2002. – 190 с.

Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті: монографія / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр. – Львів: Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, 2012. – 506 с.

Жукова В. М. Використання електронних навчальних комплексів у професійній підготовці та самостійній діяльності майбутніх інженерів / В. М. Жукова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013 – № 18 (277). – Ч. І. – С. 68–76.

Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А. А. Кыверялг. – Таллин: Валгус, 1980. – 334 с.

Меламуд М. Р. Методические основы построения компьютерного учебника для вузов: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / М. М. Меламуд. – М., 1998. – 140 с.

Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. – вид. 2-е доп. – К. : Головна редакцыя УРЕ, 1986. – 800 с.

Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.