Використання комп'ютерно орієнтованих методів навчання у підготовці майбутніх учителів початкових класів

Валентина Барановська

Анотація


Вказано, що важливою ланкою дидактичної системи «мета – зміст – методи – засоби – форми – результат навчання» є метод навчання. Обґрунтовано, що для ефективного використання вибраних методів з метою підготовки майбутнього вчителя початкових класів важливо визначитись, коли, в яких випадках і чому краще використовувати один метод, коли – інший, як вони узгоджуються з конкретною метою навчання, а також з іншими елементами системи (змістом, засобами, організаційними формами навчання), в яких взаємозв’язках повинні бути в процесі навчання. Встановлено, що з появою комп’ютерів, мультимедійної проекційної техніки і мережевих засобів зв’язку як інноваційної платформи для підготовки фахівців та під впливом впровадження у педагогічні вищі навчальні заклади (ВНЗ) особистісно орієнтованої парадигми освіти частина форм навчання стає методами навчання.


Ключові слова


Майбутні вчителі початкових класів; методи навчання; комп’ютер; комп’ютерно орієнтовані методи навчання; мультимедійна проекційна техніка; мережеві засоби зв’язку

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksiuk A. M. Pedahohika vyshchoi shkoly. Kurs lektsij: Modulne navchannia: navch. posibnyk / A. M. Aleksiuk. – K.: ISDO, 1993. – 220 s.

Zabrodska L. M. Informatsiino-metodychne zabezpechennia proektno-tekhnolohichnoi diialnosti vchytelia: nauk.-metod. posibnyk / L. M. Zabrodska, O. V. Onopriienko, L. L. Khoruzha, A. D. Tsymbalaru. – Kh.: Osnova, 2007. – 208 s.

Koval T. I. Pidhotovka vykladachiv vyshchoi shkoly: informatsiini tekhnolohii u pedahohichnij diialnosti: navch.-metod. posibnyk / T. I. Koval, S. O. Sysoieva, L. P. Sushchenko. – K.: KNLU, 2009. – 380 s.

Moiseiuk N. Ye. Pedahohika: navch. posibnyk. – 4-e vyd., dop. / N. Ye. Moyseiuk. – K.: Bilotserkivska knyzhkova fabryka, 2003. – 615 s.

Morze N. V. Osnovy metodychnoi pidhotovky vchytelia informatyky: monohrafiia / N. V. Morze. – K.: Kurs, 2003. – 372 s.

Polat E. S. Novy’e informacionny’e tekhnolohii v sisteme obrazovaniya: ucheb. posobie / E. S. Polat i dr. – M.: Akademiya,1999. – 224 s.

Romanyshyna L. M. Systema kontroliu navchalnoi diialnosti studentiv za modulno-reitynhovoiu tekhnolohiieiu: monohrafiia / L. M. Romanyshyna. – Ternopil: Aston, 1998. – 180 s.

Strelnikov V. Yu. Proektna osvita i tekhnolohiia proektnoho navchannia u vyshchii shkoli / V. Yu. Strelnikov // Neperevna profesiina osvita: teoriia i praktyka. – 2004. – Vyp. 1. – S. 63–69.

Shyman O. I. Stvorennia kompiuternykh portfolio yak realizatsiia proektnoho pidkhodu do navchannia maibutnikh pedahohiv i psykholohiv informatsiinykh tekhnolohii / O. I. Shyman // Zbirnyk naukovykh prats Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu (Pedahohichni nauky). – 2009. – No. 1. – С. 178–184.

Shyman O. I. Formuvannia osnov informatsiinoi kultury maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.02 / O. I. Shyman. – K., 2005. – 194 s.

Yahupov V. V. Pedahohika: navch. posibnyk / V. V. Yahupov. – K.: Lybid, 2002. – 560 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій. Модульне навчання: навч. посібник / А. М. Алексюк. – К.: ІСДО, 1993. – 220 с.

Забродська Л. М. Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя: наук.-метод. посібник / Л. М. Забродська, О. В. Онопрієнко, Л. Л. Хоружа, А. Д. Цимбалару. – Х.: Основа, 2007. – 208 с.

Коваль Т. І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посібник / Т. І. Коваль, С. О. Сисоєва, Л. П. Сущенко. – К.: КНЛУ, 2009. – 380 с.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посібник. – 4-е вид., доп. / Н. Є. Мойсеюк. – К.: Білоцерківська книжкова фабрика, 2003. – 615 с.

Морзе Н. В. Основи методичної підготовки вчителя інформатики: монографія / Н. В. Морзе. – К.: Курс, 2003. – 372 с. Полат Е. С. Новые информационные технологии в системе образования: учеб. пособие / Е. С. Полат и др. – М.: Академия, 1999. – 224 с. Романишина Л. М. Система контролю навчальної діяльності студентів за модульно-рейтинговою технологією: монографія / Л. М. Романишина. – Тернопіль: Астон, 1998. – 180 с.

Стрельніков В. Ю. Проектна освіта і технологія проектного навчання у вищій школі / В. Ю. Стрельніков // Неперевна професійна освіта: теорія і практика. – 2004. – Вип. 1. – С. 63–69.

Шиман О. І. Створення комп’ютерних портфоліо як реалізація проектного підходу до навчання майбутніх педагогів і психологів інформаційних технологій / О. І. Шиман // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – 2009. – № 1. – С. 178–184.

Шиман О. І. Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. І. Шиман. – К., 2005. – 194 с.

Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посібник / В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.