Особливості першого етапу навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи

Олена Паршикова

Анотація


Визначено об’єкти, цілі, завдання, особливості першого етапу навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи. Вказано, що навчання іноземної мови на першому адаптаційному етапі (1–2 класи) має здебільшого рецептивний, імітативний та репродуктивний характер, оскільки основним способом засвоєння мови учнями 6–7 років є наслідування, а механізмами мовлення – сприйняття, розуміння і відтворення мовленнєвих одиниць шляхом імітації, вибору та актуалізації без змін і з незначними лексико-семантичними змінами за рахунок операцій скорочення, розширення, підстановки і заміщення. Обґрунтовано доцільність застосування природовідповідних комунікативно-ігрових прийомів для реалізації цих механізмів елементарного іншомовного спілкування, зокрема, таких його первісних типів, як квазі- та протоспілкування, продемонстровано приклади їх застосування у чинних підручниках з німецької мови для 1 та 2 класів початкової загальноосвітньої школи. 


Ключові слова


Особливості навчання; перший адаптаційний етап; квазіспілкування; протоспілкування; природовідповідні комунікативно-ігрові прийоми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vygotskiy L. S. Voprosy detskoy psihologii / L. S. Vygotskii. – SPb. : Soyuz, 1997. – 221 s.

Peltzer-Karpf A. Die Dynamik des frühen Fremdsprachenerwerbs / A. Peltzer-Karpf; R. Zangl. – Tübingen : Narr, 1998. – 187 s.

Parshykova O. O. Teoretychnі osnovy navchanniа іnozemnoi movy uchnіv pochatkovoi shkoly: dis. ... dokt. ped.nauk 13.00.02 / O. O. Parshikova. – K., 2010. – 408 s.

Piepho H. E. Was müssen weiterführende Schulen vom Grundschulfremdsprachenuntericht erwarten dürfen? / H. E. Piepho // Praxis des neusprachlichen Unterrichts: Cornelsen. – 2001. – N. 4. – Jg. 48. – S. 346–354.

Parshykova O. O. Nіmetska mova: pіdruch. dliа 1 kl. zagalnoosvіt. navch. zakladiv / O. O. Parshykova. G. M. Melnychuk, L. P. Savchenko, M. M. Sydorenko, L. V. Horbach. – K.: Hramota, 2012. – 120 s.

Borysko N. F. Nіmetska mova : pіdruch. dljа 2 kl. Zagalnoosvіtn. Navch. zakladiv / N. F. Borysko, M. M Sydorenko., L. V. Horbach, L. P. Savchenko, O. O. Parshikova, G. M. Melnichuk. – K.: Hramota, 2012. – 176 s.

Rubinshteyn S. L. Rech i myshlenie. Razvitie rechi u detei / S. L. Rubinshteyn // Khrestomatiyа po teorii i metodike razvitiyа rechi detey doshkolnogo vozrasta : ucheb. posobie dlyа stud. vyssh. i sred. ped. ucheb. zavedeniy / sost. M. M. Alekseeva, V. I. Yashyna. – M.: Izdatelskiy tsentr «Akademiyа», 2000. – S. 28–34.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Выготский Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. – СПб.: Союз, 1997. – 221 с.

Peltzer-Karpf A. Die Dynamik des frühen Fremdsprachenerwerbs / A. Peltzer-Karpf, R. Zangl. – Tübingen: Narr, 1998. – 187 s.

Паршикова О.О. Теоретичні основи навчання іноземної мови учнів початкової школи: дис. ... д-ра. пед.наук 13.00.02 / О. О. Паршикова. – К., 2010. – 408 с.

Piepho H. E. Was müssen weiterführende Schulen vom Grundschulfremdsprachenuntericht erwarten dürfen? / H. E. Piepho // Praxis des neusprachlichen Unterrichts: Cornelsen. – 2001. – N. 4. – Jg. 48. – S. 346–354.

Паршикова О. О., Німецька мова: підручник для 1 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О. О. Паршикова, Г. М. Мельничук, Л. П. Савченко, М. М. Сидоренко, Л. В. Горбач. – К.: Грамота, 2012. – 120 с.

Бориско Н. Ф Німецька мова: підручник для 2 кл. загальноосвітн. навч. закладів / Н. Ф. Бориско, М. М. Сидоренко, Л. В. Горбач, Л. П. Савченко, О. О. Паршикова, Г. М. Мельничук.. – К.: Грамота, 2012. – 176 с.

Рубинштейн С. Л. Речь и мышление. Развитие речи у детей / С. Л. Рубинштейн // Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста: учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / сост. М. М. Алексеева, В. И. Яшина. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – С. 28–34.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.