Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старших класів загальноосвітніх шкіл

Ірина Бронетко

Анотація


Розкрито мету формування лінгвосоціокультурної компетенції, загальнодидактичні та лінгвометодичні принципи цієї проблеми. Наведено приклади аутентичних матеріалів, вказано мету їх використання на уроках англійської мови, визначення ролі аутентичних матеріалів для формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції (АЛСКК). Розглянуто наукові підходи до навчання для успішного формування лінгвосоціокультурної компетенції. Проаналізовано найбільш ефективні для формування лінгвосоціокультурної компетенції технології. З’ясовано доцільність і необхідність використання електронного підручника на уроках з метою формування лінгвосоціокультурної компетенції, його складники та функції.


Ключові слова


Лінгвосоціокультурна компетенція; аутентичні матеріали; міжкультурна комунікація; полікультурне спілкування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bader V.I. Teoretychni zasady pobudovy elektronnoho pidruchnyka z linhvodydaktyky / V.I. Bader // Visnyk Cherkaskoho Universytetu. Seria: Pedahohichni nauky. – 2006. – Vyp. 81. – S. 35–38.

Geyhman L. K. Distantsionnoe obrazovanie v svete interaktivnogo podhoda / L. K. Geyhman // Mater.II Mezhdunarod. nauch.-prakt. konf. – Perm: Izdatelstvo PHTU, 2006 – S. 25–32.

Ilina O. K. Ispolzovanie keys-metoda v praktike prepodavaniya angliyskogo yazyka / O. K. Ilina // Lingvostranovedeniie: metody analisa, tekhnologii obucheniya. Shestoy mezhvuzovskiy seminar po lingvostranovedeniyu. Yazyki v aspekte lingvostranovedeniya: sb. nauch. st. v 2 ch. Ch. 1 / pod obshch. Red. L. G. Vedeninoy. M.: MGIMO-Universitet,. – S. 253–261.

Konysheva A. V. Igrovoy metod v obuchenii inostrannomu yazyku / N. B. Lavrentyeva. – SPb.: KARO; Mn.:Chetyre Chetverti, 2008. – 192 s.

Lavrentyeva N. B. Pedagogicheskie tekhnologii: Tekhnologiya uchenoho proektirovaniya v sisteme professionalnogo obrazovaniya / N. B. Lavrentyeva. – Barnaul: AltHTU, 2003. – 119 s.

Pometun O. Interaktyvni tekhnolohii navchannia: teoriia, praktyka, dosvid / O. I. Pometun, L. V. Pyrozhenko. – K., 2002. – 135 s.

Terminasova S. G. Yazyk i mezhkulturnaya kommunikatsyya / S. H. Terminasova. – М., 2000. – 243 s.

Pasov E. I. Osnovy kommunikativnoy teorii i tekhnologii inoyazychnogo obrazovaniya: metodicheskoye posobiye dlya prepodavateley russkogo yazyka kak inostrannogo / E. I. Passov, N. E. Kuzovleva. – M.: Russkiy yazyk; Kursy, 2010. – 568 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бадер В. І. Теоретичні засади побудови електронного підручника з лінгводидактики / В. І. Бадер // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2006. – Вип. 81. – С. 35–38.

Гейхман Л. К. Дистанционное образование в свете интерактивного подхода / Л. К. Гейхман // Материалы II Международ. науч.-практ. конференции. – Пермь: Изд-во ПГТУ, 2006. – С. 25–32.

Ильина О.К. Использование кейс-метода в практике преподавания английского языка / О. К. Ильина // Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения. Шестой межвузовский семинар по лингвострановедению. Языки в аспекте лингвострановедения: сб. науч. ст. в 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. Л. Г. Ведениной. М.: МГИМО-Университет, 2009. – С. 253–261.

Конышева А. В. Игровой метод в обучении иностранному язику / А. В. Конышева. – СПб.: КАРО; Мн.: Четыре четверти, 2008. – 192 с.

Лаврентьева Н. Б. Педагогические технологии: технология ученого проектирования в системе профессионального образования / Н. Б. Лаврентьева. – Барнаул: АлтГТУ, 2003. – 119 с.

Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: А.С.К., 2002. – 135 с.

Терминасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Терминасова. – М.: Слово, 2000. – 243 с.

Пасов Е. И. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования: методическое пособие для преподавателей русского языка как иностранного / Е. И. Пассов, Н. Е. Кузовлева. – М.: Русский язик; Курсы, 2010. – 568 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.