Модель навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій

Ірина Зайцева, Марія Писанко

Анотація


Описано модель навчання студентів першого курсу факультетів іноземних мов ведення дискусії на основі проблемних ситуацій та шляхи реалізації цієї моделі на заняттях з англійської мови. Визначено й описано принципи, етапи навчання ведення дискусії, кількість аудиторних і позаудиторних годин, прийоми і методи навчання. Розкрито суть понять «модель», «комунікативно-дискусійні уміння», «метод навчання». Обґрунтовано поетапну реалізацію моделі навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи. Названо мету, об’єкт і суб’єкти навчання, що є важливим для створення моделі навчання майбутніх філологів ведення дискусії на основі проблемних ситуацій.


Ключові слова


Дискусія; майбутні філологи; проблемні ситуації; етап; комунікативно-дискусійні уміння; модель навчання; навчальний процес; кількість аудиторних і позааудиторних годин; принципи навчання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Andronik N. P. Navchannia maibutnikh uchyteliv anhlomovnoi dyskusii na osnovi avtentychnykh poetychnykh tvoriv: dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.01, 13.00.02 / N. P. Andronik. – K., 2009. – 338 s.

Volkova N. P. Modeliuvannia profesiinoi diialnosti u vykladanni navchalnykh dystsyplin u vyshakh : monohrafiia / N. P Volkova, O. B Tarnopolskyi; za zah. ta nauk. red.. O. B Tarnopolskoho. – Dnipropetrovsk :

Dnipropetrovskyi universytet im. Alfreda Nobelia, 2013. – 228 s.

Hordieieva A. Y. Navchannia starshoklasnykiv zahalnoosvitnoi shkoly obhovorennia problem anhliiskoiu movoiu u protsesi mizhkulturnoho spilkuvannia : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 / A. Y. Hordieieva. – K., 2004. – 254 s.

Datskiv O. P. Metodyka formuvannia vmin hovorinnia u maibutnikh uchyteliv anhliiskoi movy zasobamy dramatyzatsii : dys. … kand ped. nauk : 13.00.02 / Datskiv Olha Pavlivna. – K., 2011. – 321 c.

Zaitseva I. V. Problemnyi metod navchannia anhlomovnoho dialohichnoho movlennia maibutnikh filolohiv. – K. : Visnyk KNLU. – 2011. – Vyp. 20. – S. 111–119.

Zaitseva I. V. Vpravy dlia navchannia maibutnikh filolohiv vedennia anhlomovnoi dyskusii na osnovi problemnykh sytuatsii / I. V. Zaitseva // Inozemni movy : nauk.-metod. zhurn. – 2013. – # 3. – S. 31–44.

Zaitseva I. V. Solving Problems Through Discussion / I. V. Zajtseva : navch. posib. – K. : Lenvit, 2014. – 192 s.

Zaitseva I. V. Eksperymentalna perevirka efektyvnosti metodyky navchannia maibutnikh filolohiv vedennia anhlomovnoi dyskusii na osnovi problemnykh sytuatsii / I. V. Zaitseva // Visnyk KNLU. Seriia «Pedahohika ta psykholohiia». – K. : Vyd. tsentr KNLU, 2014. – Vyp 23. – S. 53–68.

Prohrama z anhliiskoi movy dlia universytetiv / instytutiv (piatyrichnyi kurs navchannia): Proekt [Kolektyv avt.: S. Yu.Nikolaieva, M. I.Solovei, Yu. V. Holovach ta in.]. – Vinnytsia, «Nova knyha», 2001. – S. 5–65.

Simkova I. O. Metodyka navchannia anhlomovnoi profesiino oriientovanoi dyskusii studentiv inzhenernykh spetsialnostei: dys ... kand. ped. nauk: 13.00.02. – I. O. Simkova – K., 2010.– 303 s.

Toptyhina N. M. Navchannia dyskusii na materiali khudozhnikh tekstiv u protsesi vyvchennia anhliiskoi yak druhoi inozemnoi movy: dys.. … kand. ped. nauk. : 13.00.02 / Toptyhina Natalia Mykhailivna – K: 2004. – 210 s.

Cherepanova I. V. Obucheniye podgotovlennomu vyskazyvaniyu tipa ssobshcheniya, doklad na prodvinutom etape yazykovoho vuza (nemetskiy yazyk) : dys…..kand. ped.. nauk / I. V. Cherepanova. – M., 1983. – 198 s.

Chernysh V. V. Metodyka formuvannia u maibutnikh uchyteliv profesiino oriientovanoi anhlomovnoi kompetentsii v hovorinni : monohrafiia / V. V. Chernysh. – Kyiv : Lenvit, 2013. – 395 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андронік Н. П. Навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01, 13.00.02 / Н. П. Андронік – К., 2009. – 338 с.

Волкова Н. П. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах: монографія / Н. П Волкова, О. Б. Тарнопольський. – Дніпропетровськ: Дніпропетров. університет ім. А. Нобеля, 2013. – 228 с.

Гордєєва А. Й. Навчання старшокласників загальноосвітньої школи обговорення проблем англійською мовою у процесі міжкультурного спілкування: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. Й. Гордєєва. – К., 2004. – 254 с.

Дацків О. П. Методика формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації: дис. … канд пед. наук: 13.00.02 / О. П. Дацків. – К., 2011. – 321 c.

Зайцева І. В. Проблемний метод навчання англомовного діалогічного мовлення майбутніх філологів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету: Серія «Педагогіка і психологія». – 2011. – Вип. 20. – С. 111–119.

Зайцева І. В. Вправи для навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій / І. В. Зайцева // Іноземні мови. – 2013. – № 3. – С. 31–44. Зайцева І. В. Solving Problems Through Discussion: навч. посібник / І. В. Зайцева. – К.: Ленвіт, 2014. – 192 с.

Зайцева І. В. Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій / І. В. Зайцева // Вісник Київського національного лінгвістичного університету: Серія «Педагогіка та психологія». –Вип 23. – С. 53–68.

Програма з англійської мови для університетів/інститутів (п’ятирічний курс навчання): проект [кол. авт.: С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей, Ю. В. Головач та ін.]. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 65 с.

Сімкова І. О. Методика навчання англомовної професійно орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей: дис ... канд. пед. наук: 13.00.02 / І. О. Сімкова – К., 2010.– 303 с.

Топтигіна Н. М. Навчання дискусії на матеріалі художніх текстів у процесі вивчення англійської як другої іноземної мови: дис.. … канд. пед. наук. : 13.00.02/ Н. М. Топтигіна – К, 2004. – 210 с.

Черепанова И. В. Обучение подготовленному высказыванию типа ссобщения, доклад на продвинутом этапе языкового вуза (немецкий язык): дис. … канд. пед. наук / И. В. Черепанова. – М., 1983. – 198 с.

Черниш В. В. Методика формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні: монографія / В. В. Черниш. – К.: Ленвіт, 2013. – 395 c.

Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.