Середовище ресоціалізації наркозалежних в реабілітаційних центрах: соціально-педагогічний аспект

Юлія Чернецька

Анотація


Розглянуто середовище ресоціалізації наркозалежних осіб в реабілітаційних центрах. забезпечується відновлення соціальних зв’язків (соціальна реабілітація і соціальна адаптація), нагромадження нового соціального позитивного досвіду. Показано, що ресоціалізація можлива завдяки вивченню і засвоєнню культурних цінностей, норм, настанов, зразків поведінки, здійсненню соціальної активності наркозалежних в різних видах діяльності. Розкрито суть категорії «ресоціалізація» через категорії «соціальне середовище» і «соціальне виховання». Встановлено, що ресоціалізація наркозалежних здійснюється безпосередньо під впливом дії всієї сукупності суспільних умов (чинників середовища, що цей процес є продуктом безпосередніх відносин суб’єктів середовища (агентів), визначається впливом матеріальної культури (засобами), від яких залежить результат ресоціалізації.


Ключові слова


Середовище; ресоціалізація; соціалізація; наркозалежні.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vaisov S. B. Narkoticheskaya i alkogolnaya zavisimost: prakticheskoe rukovodstvo po reabilitatsii detey i podrostkov / S. B. Vaisov. – SPb: Nauka i tekhnika, 2008. – 272 s.

Entsyklopedіia dlia fahіvtsіv socіalnoi sfery / za zag. red. І. D. Zverevoi. – 2-ge vyd. – K.; Sіmferopol: Unіversum, 2013. – 536 s.

Lavrichenko N. M. Pedahohіka sotsіalіzatsii: yevropeiskі abrysy. – K.: VіRA ІNSAJT, 2000. – 444 s.

Mardahaev L. V. Sotsialnaya pedagogika: uchebnik / L. V. Mardahayev. – M.: Gardariki, 2005. – 269 s.

Metodychnі rekomendatsii z pytan orhanizatsii ta funktsіonuvannia tsentrіv resotsіalіzatsii narkozalezhnyh / Derzhavnyi іnstytut problem sіmyi ta molodі. – K., 2004. – 200 s.

Mudrik A. V. Sotsialnaya pedagogika: ucheb. dlya stud. ped. vuzov; pod red. V. A. Slastenina. – 3-e izd., ispr. i dop. / A. V. Mudrik. – M. : Izdatelskiy tsentr “Akademiya“, 2000. – 200 s.

Sotsіalna pedahohіka: pіdruchnyk / za red. A. Y. Kapskoii. – K.: Tsentr navchalnoi lіteratury, 2006. – 468 s.

Sotsіalnі sluzhby – rodynі: rozvytok novyh pіdhodіv v Ukrainі / za red. І. M. Hryhy, T. V. Semygіnoi. – K.: Data Bank Ukraina, 2008. – 128 s.

Sotsіalna robota: korotkyi entsyklopedychnyi slovnyk. – K.: DCSSM, 2002. – 536 s.

Sotsіalno-pedahohіchna robota z resotsіalіzatsii narkozalezhnyh v umovah reabіlіtatsiinyh tsentrіv: naukovo-metodychnyi posіbnyk dlia studentіv spetsіalnostі „Sotsіalna pedahohіka“ / uklad.: S. Ya. Harchenko, O. І. Rasskazova, Yu. І. Chernetska. – Kh.: HGPA, 2015. – 120 s.

Chernetska Yu. І. Profіlaktyka sotsіalnoi derivatsii narkozalezhnyh v protsesі ih resotsіalіzatsii v umovah reabіlіtatsiinyh tsentrіv / Yu. І. Chernetska // Materialy 18 Mezhdunarodnogo molodezhnogo foruma «Radioelektronika i molodezh v XX veke»; sb. materialov foruma. T. 8. – Kh.: HNURZ, 2014. – S. 156–158.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ваисов С. Б. Наркотическая и алкогольная зависимость: практическое руководство по реабилитации детей и подростков / С. Б. Ваисов. – СПб.: Наука и техника, 2008. – 272 с.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – 2 -ге вид. – К.; Сімферополь: Універсум, 2013. – 536 с.

Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси / Н. М. Лавриченко. – К.: ВіРА ІНСАЙТ, 2000. – 444 с.

Мардахаев Л. В. Социальная педагогика: учебник / Л. В. Мардахаев. – М.: Гардарики, 2005. – 269 с.

Методичні рекомендації з питань организації та функціонування центрів ресоціалізації наркозалежних / Державний інститут проблем сім’ї та молоді. – К., 2004. – 200 с.

Мудрик А. В. Социальная педагогика: учеб. для студ. пед. вузов; под ред. В. А. Сластенина. – 3-е изд., испр. и доп. / А. В. Мудрик. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 200 с.

Соціальна педагогіка: підручник / за ред. А. Й. Капської. – К.: Центр навч. літератури, 2006. – 468 с.

Соціальні служби – родині: розвиток нових підходів в Україні / за ред. І. М. Григи, Т. В. Семигіної. – К.: Дата Банк Україна, 2008. – 128 с.

Соціальна робота: короткий енциклопедичний словник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 536 с.

Соціально-педагогічна робота з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів: науково-методичний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» / уклад.: С. Я. Харченко, О. І. Рассказова, Ю. І. Чернецька. – Х. : ХГПА, 2015. – 120

Чернецька Ю. І. Профілактика соціальної деривації наркозалежних в процесі їх ресоціалізації в умовах реабілітаційних центрів / Ю. І. Чернецька // Материалы 18 Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XX веке»: сб. материалов форума. Т. 8. – X.: ХНУРЗ, 2014 – С. 156–158.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.