Цілемотиваційний компонент готовності майбутніх соціальних працівників до превентивної діяльності: результати діагностичного обстеження

Світлана Сургова

Анотація


Висвітлено методику визначення сформованості ціле мотиваційного компоненту готовності до превентивної діяльності майбутніх соціальних працівників. Проведена експериментальна діагностика рівня сформованості цілемотиваційного компонента готовності до превентивної діяльності дозволяє зробити висновок, що загальний цього компонента можна оцінити як достатній і елементарний (з перевагою достатнього). Встановлено, що ефективне формування цілемотиваційного компонента готовності можливе лише за  умови  збагачення змісту професійно-практичної підготовки майбутніх соціальних працівників положеннями і пріоритетними напрямами превентивної діяльності.


Ключові слова


Превентивна діяльність; цілемотиваційний компонент; превенція; готовність до превентивної діяльності; майбутній соціальний працівник; коефіцієнт готовності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Voprosyi prakticheskoy psihodiagnostiki i psihologicheskoy konsultatsii v vuze / pod. red. N. N. Obozova. – L., 1984. – 152 s.

Zvierieva I. D. Teoriia i praktyka sotsialno-pedahohichnoi roboty z ditmy ta moloddiu v Ukraini: dys. … d-ra ped. nauk: 13.00.05 / I. D. Zveryeva. – K., 1999. – 451 s.

Kuzmina N. V. Metodyi sistemnogo pedagogicheskogo issledovaniya / N. V. Kuzmina. – L.: LGU, 1980. – 127 s.

Kapska A. Y. Deiaki osoblyvosti formuvannia hotovnosti studentiv do profesiinoi tvorchosti / A. Y. Kapska // Modeliuvannia vykhovnoi diialnosti v systemi profesiinoi pidhotovky studentiv: teoriia, praktyka, prohramy / za zah. red. A. Y. Kapskoi. – K., 1998. – S. 5–12.

Kondrashova L. V. Preventivnaya pedagogika: ucheb. posobie / L. V. Kondrashova. – K.: Vyshcha shkola, 2005. – 231 s.

Laktionova G. M. Teoretiko-metodologicheskie osnovyi sotsialno-pedagogicheskoy robotyi v usloviyah krupnogo goroda : dis. … d-ra ped. nauk: 13.00.05 / G. M. Laktionova. – K., 1999. – 419 s.

Orzhekhovska V. M. Preventyvna pedahohika : Nauk.-metod. posibnyk / V. M. Orzhekhovska, O. I. Pylypenko. – Izmail : SMIL, 2006. – 283 s.

Polishchuk V. A. Sotsialna osvita v Ukraini: problemy stanovlennia i rozvytku / V. A. Polishchuk // Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. – 2003. – № 6. – S. 1–4.

Prykhodko V. M. Pidhotovka maibutnikh pedahohiv do preventyvnoho vykhovannia ditei iz neblahopoluchnykh simei: dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: 13.00.04 / V. M. Prykhodko. – K., 2004. – S. 277.

Rolinskyi V. I. Sotsialno-pedahohichni umovy profilaktyky nasylstva shchodo pidlitkiv : dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.05 / V. I. Rolinskyi. – K., 2005. – 236 s.

Harchenko S. Ya. Didakticheskie osnovy podgotovki studentov k sotsialno-pedagogicheskoy deyatelnosti / S. Ya. Harchenko. – Lugansk: Alma-Mater, 1999. – 138 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вопросы практической психодиагностики и психологической консультации в вузе / под. ред. Н. Н. Обозова. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – 152 с.

Звєрєва І. Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.05 / І. Д. Звєрєва. – К., 1999. – 451 с

Кузьмина Н. В. Методы системного педагогического исследования / Н. В. Кузьмина. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1980.– 127 с.

Капська А. Й. Деякі особливості формування готовності студентів до професійної творчості / А. Й. Капська // Моделювання виховної діяльності в системі професійної підготовки студентів: теорія, практика, програми; за заг. ред. А. Й. Капської. – К.: ІЗМН, 1998. – С. 5–12.

Кондрашова Л. В. Превентивная педагогика : учеб. пособие / Л. В. Кондрашова. – К.: Вища школа, 2005. – 231 с.

Лактионова Г. М. Теоретико-методологические основы социально-педагогической роботы в условиях крупного города: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.05 / Г. М. Лактионова. – К., 1999. – 419 с.

Оржеховська В. М. Превентивна педагогіка: наук.-метод. посібник / В. М. Оржеховська, О. І.. Пилипенко. – Ізмаїл: СМИЛ, 2006. – 283 с.

Поліщук В. А. Соціальна освіта в Україні: проблеми становлення i розвитку / В. А. Поліщук // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 6. – С. 1–4.

Приходько В. М. Підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / В. М. Приходько. – К., 2004. – 277 с.

Ролінський В. І. Соціально-педагогічні умови профілактики насильства щодо підлітків: дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 / В. І. Ролінський. – К., 2005. – 236 с.

Харченко С. Я. Дидактические основы подготовки студентов к социально-педагогической деятельности / С. Я. Харченко. – Луганск: Альма-Матер, 1999. – 138 с.

Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.