Навчання молоді в школах кадетів ІІ Речі Посполитої (1918–1939)

Анджей-Маріан Цвер

Анотація


Розглянуто систему підготовки військових кадрів у корпусах кадетів – «сучасних школах лицарства» у Польщі впродовж 1918–1939 рр. Кадетські корпуси були добре організованими освітніми закладами, які здійснювали належну підготовку юнаків для подальшого навчання в офіцерських середніх школах. Вказано, що головна увага в них зверталася на формування в майбутніх офіцерів Війська Польського патріотизму, сильного характеру, стійкої волі, громадянськості, дисципліни, моральних цінностей. З’ясовано, що кадетські корпуси реалізували повну навчальну програму загальноосвітньої школи, включаючи загальну військову підготовку і фізичного виховання. Вони були важливою ланкою в цілісній системі освіти і виховання майбутніх офіцерських кадрів в ІІ Речі Посполитій. Загалом у них формували зразок майбутніх гідних кандидатів на державну службу, в якій, безсумнівно, є постать професійного військового – людини активної, творчої, підготовленої до активного життя і роботи в суспільстві.


Ключові слова


Освіта; виховання; патріотизм; оборона; безпека; військо; суспільство.

Повний текст:

PDF

Посилання


A. Cwer: Edukacja młodzieży w Szkole Rycerskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego 1764 – 1795. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Siedlce 2011 (R. II), tenże: Wołanie o szkołę rycerską w Rzeczypospolitej, [w:] Przegląd Historyczno-Oświatowy 2007, nr 3; Volumina Legum, Przedruk zbioru pism staraniem XX Pijarów w Warszawie. T. VII. Petersburg 1859 – 1860, s. 204.

Akty powołania szkół kadeckich przez Ministerstwo Spraw Wojskowych (MSWojsk.): Dziennik Rozkazów MSWojsk. 1918, nr 13, poz. 488; 1919, nr 86, poz. 3019; 1925, nr 25, poz. 268; zob. też: A. Cwer: Polskie szkoły kadeckie w latach 1918 – 1939. Monografia. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Siedlce 2012, s. 55.

Orędownikami idei szkół kadeckich byli m.in. gen. Jan Jacyna i Jan Latour – zob. A. Cwer: Polskie szkoły kadeckie , op. cit., s. 59.

Korpus Kadetów Nr 2 w X rocznicę istnienia 1919/20-1929/30. Red. S. Jura. Druk Bydgoska S. A. Bydgoszcz. Chełmno 1930, s. 182.

III Oddział MSWojsk. odpowiadał za szkolnictwo wojskowe w tym szkoły kadeckie.

W. Gałecki: Organizacja szkoły, [w:] Encyklopedia wychowania. Red. S. Łempicki, W. Gottlieb, B. Suchodolski, J. Włodarski. T. 3. Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” Związku Nauczycielstwa Polskiego. Warszawa 1934, s. 206.

M. Kreutz: Osobowość nauczyciela-wychowawcy, [w:] Encyklopedia wychowania, op. cit., s. 291-292.

Polskie Korpusy Kadetów. Wyd. Towarzystwa Przyjaciół Polskich Korpusów Kadetów. Warszawa 1923, s. 58 (kadeci otrzymywali broń w drugim roku pobytu w korpusie).

Poniatowski Józef (1763 - 1818): polski generał, minister wojny i wódz naczelny Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego, marszałek Francji - zob. Sz. Askenazy: Książę Józef Poniatowski 1763-1813. Wydawnictwo Kurpisz i S-ka. Poznań 2006.

Polskie Korpusy, op. cit., s. 62.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


A. Cwer: Edukacja młodzieży w Szkole Rycerskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego 1764 – 1795. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Siedlce 2011 (R. II), tenże: Wołanie o szkołę rycerską w Rzeczypospolitej, [w:] Przegląd Historyczno-Oświatowy 2007, nr 3;

Volumina Legum, Przedruk zbioru pism staraniem XX Pijarów w Warszawie. T. VII. Petersburg 1859 – 1860, s. 204. Akty powołania szkół kadeckich przez Ministerstwo Spraw Wojskowych (MSWojsk.): Dziennik Rozkazów MSWojsk. 1918, nr 13, poz. 488; 1919, nr 86, poz. 3019; 1925, nr 25, poz. 268; zob. też:

A. Cwer: Polskie szkoły kadeckie w latach 1918 – 1939. Monografia. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Siedlce 2012, s. 55. Orędownikami idei szkół kadeckich byli m.in. gen. Jan Jacyna i Jan Latour – zob. A. Cwer: Polskie szkoły kadeckie , op. cit., s. 59. Korpus Kadetów Nr 2 w X rocznicę istnienia 1919/20-1929/30. Red. S. Jura. Druk Bydgoska S. A. Bydgoszcz. Chełmno 1930, s. 182. III Oddział MSWojsk. odpowiadał za szkolnictwo wojskowe w tym szkoły kadeckie.

W. Gałecki: Organizacja szkoły, [w:] Encyklopedia wychowania. Red. S. Łempicki, W. Gottlieb, B. Suchodolski, J. Włodarski. T. 3. Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” Związku Nauczycielstwa Polskiego. Warszawa 1934, s. 206. M. Kreutz: Osobowość nauczyciela-wychowawcy, [w:] Encyklopedia wychowania, op. cit., s. 291-292.

Polskie Korpusy Kadetów. Wyd. Towarzystwa Przyjaciół Polskich Korpusów Kadetów. Warszawa 1923, s. 58 (kadeci otrzymywali broń w drugim roku pobytu w korpusie). Poniatowski Józef (1763 - 1818): polski generał, minister wojny i wódz naczelny Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego, marszałek Francji - zob. Sz. Askenazy: Książę Józef Poniatowski 1763-1813. Wydawnictwo Kurpisz i S-ka. Poznań 2006. Polskie Korpusy, op. cit., s. 62.

Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.