Створення контенту курсу комбінованого навчання іншомовної фахової комунікації

Оксана Мусійовська

Анотація


Показано, що якісні характеристики навчального контенту багатьох мультимедійних курсів іноземних мов не завжди відповідають потребам сучасної вищої освіти. Доведено, що в умовах комбінованого навчання контент навчального курсу з іноземної мови має відповідати певним вимогам: навчальний матеріал має бути чітко структурованим, актуальним, наочним, цікавим і доступним, а інтерактивний характер навчальних завдань покликаний стимулювати творчо-пошукову навчальну діяльність студента. За результатами аналізу науково-педагогічної і методичної літератури визначено й охарактеризовано основні критерії добору навчального матеріалу в курсі «Іноземна мова професійного спрямування» технічних спеціальностей у вищій школі. Обґрунтовано переваги застосування технології комбінованого навчання.


Ключові слова


Контент; комбіноване навчання; іншомовна фахова комунікація; мультимедіа.

Повний текст:

PDF

Посилання


Gryzun L. E. Dydaktychni osnovy stvorennia suchasnoho kompiuternoho pidruchnyka: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.09 / L. E. Gryzun. – Сh., 2001. – 210 s.

Kliuchkovska I. M. Strukturuvannia zmistu pidruchnykiv dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv yak pedahohichna problema / I. M. Kliuchkovska // Humanizactsia navchalno-vykhovnoho protsesu: zb. nauk. prats / za zah. red. V. I. Sypchenka. – Sloviansk: SDPU, 2005. – Vyp. 26. – S. 29–36.

Morska L. Teoriia ta praktyka metodyky navchannia angliiskoi movy: posibnyk / L. Morska. – Ternopil: Aston, 2003. – 248 s.

Mykytenko N. Teoretychni osnovy formuvannia inshomovnoi profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv pryrodnychyh spetsialnostei / N. Mykytenko. – Ternopil, 2011. –389 s.

Redko V. Zasoby formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti u zmisti shkilnykh pidruchnykiv z inozemnykh mov. Teoriia i praktyka / V. G. Redko. – K.: Geneza, 2012. – 224 s.

Tarnopolskyi O. Metodyka navchannia inshomovnoi movlennievoi diialnosti u vyshchomu movnomu zakladi osvity: navch. posibnyk / O. Tarnopolskyi. – K.: Firma “INKOS”, 2006. – 248 s.

Nunan D. Designing tasks for the communicative classroom / D. Nunan. – Cambridge: Cambridge University Press, 1991. – 123 p.

White C. Innovation and identity in distance language learning and teaching / C. White // Innovation in Language Learning and Teaching, 2007, Vol. 1, No. 1. – P. 97–110.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гризун Л. Е. Дидактичні основи створення сучасного комп’ютерного підручника: дис. … канд. пед. наук: 13.00.09 / Л. Е. Гризун. – Х., 2001. – 210 с.

Ключковська І. М. Структурування змісту підручників для вищих навчальних закладів як педагогічна проблема / І. М. Ключковська // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць / за заг. ред. В. І. Сипченка.– Слов’янськ: СДПУ, 2005. – Вип. 26. – С. 29–36.

Морська Л. Теорія та практика методики навчання англійської мови: посібник / Л. Морська. – Тернопіль: Астон, 2003. – 248 с.

Микитенко Н. Теоретичні основи формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Н. Микитенко. – Тернопіль, 2011. – 389 с.

Редько В. Засоби формування комунікативної компетентності у змісті шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика / В. Г. Редько. – К.: Генеза, 2012. – 224 с.

Тарнопольський О. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: навч. посібник / О. Тарнопольський. – К.: Фірма «ІНКОС», 2006. – 248 с.

Nunan D. Designing tasks for the communicative classroom / D. Nunan. – Cambridge: Cambridge University Press, 1991. – 123 p.

White C. Innovation and identity in distance language learning and teaching / C. White // Innovation in Language Learning and Teaching, 2007, Vol. 1, Nо. 1. – P. 97–110.

Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.