Формування мотиваційно-ціннісного компонента математичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання алгебри

Ганна Гоменюк

Анотація


Розглянуто проблему формування та розвитку мотивації учнів основної школи в навчанні алгебри на основі пізнавального інтересу із застосуванням компетентнісного підходу. Запропоновано завдання, які збагачують пізнавальний інтерес: розкривають значення математичних знань в різних сферах людської діяльності; містять цікаві факти з історії розвитку алгебри; виявляють зв’язок алгебри з іншими шкільними предметами; розкривають нестандартні способи доведення теоретичних фактів.


Ключові слова


Математична компетентність учня; мотиваційно-ціннісний компонент; пізнавальний інтерес; активні методи навчання; проблемні ситуації; ігрові ситуації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Achkan V. Matematychni kompetentnosti yak komponent osobystisno oriientovanoho navchannia matematyky / V. V. Achkan // Zasoby navchalnoii ta naukovo-doslidnoii roboty: zbirnyk naukovykh prats; za zag. redaktsiieiu profesoriv Ye. I. Yevdokymova ta O. M. Mykytiuka. – Kharkiv, 2007. – Vyp. 27. – S. 15–20.

Verbitskiy A. A. Aktivnoye obucheniye v vysshey shkole: kontekstnyy podhod / A. A.Verbitskiy // M.: Vysshaya shkola, 1991. – 207 s

Derzhavnyi standart bazovoii i povnoii zahalnoii serednoii osvity: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystopada 2011 r., № 1392/ – K., 2012. – 139 s.

Zinenko I. Realizatsiia kompetentnisnoho pidkhodu do navchannia algebry ta pochatkiv analizu uchniv starshykh klasiv gumanitarnoho litseyu / I. Zinenko // Nova ped. dumka. – 2010. – № 2. – S. 60–63.

Interaktyvni tekhnologiii navchannia: teoriia, praktyka, dosvid: metod. posibny`k /avt.-ukl.: O. I. Pometun, L. V. Pyrozhenko. – K.: APN, 2002. – 136 s.

Kuritsyna M. «Vidchui sebe intelektualom!»: interaktyvni tekhnolohiii v rozvytku tvorchykh zdibnostei uchniv // Osvita. – 2005. – № 9. – S. 4–5.

Lerner I. Ya. Problemnoye obucheniye / I. Ya. Lerner. – M.: Znaniye, 1974. – 144 s.

Makhmutov M. I. Problemnoye obucheniye. Osnovnyye voprosy teorii / M. I. Makhmutov. – M.: Pedagogyka, 1975. – 368 s

Novyye pedagogicheskiye i informatsyonnye tekhnologii v sisteme obrazovaniya; pod obshch. red. E. S. Polat. – M.: Akademiya, 2005. – 98s.

Perelman Ya. I. Zanimatelnaya algebra: nauchno-populyarnoye izdaniye. – 11-e izd. / Ya. I. Perelman. – M.: Nauka, 1967 – 200 s.

Rakov S. A. Matematychna osvita: kompetentnisnyi pidkhid z vykorystanniam IKT: monografiia / S. A. Rakov. – Kh.: Fakt, 2005. – 360 s.

Suvorova N. Interaktivnoye obucheniye: Novyye podkhody / N. Suvorova. – M., 2005. – 167s.

Topuzov O. Problemna sytuatsiia v teoriii problemnoho navchannia. – Shliakh osvity. – 2007. – №1 – S. 78–79.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ачкан В. Математичні компетентності як компонент особистісно орієнтованого навчання математики / В. В. Ачкан // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. праць; за заг. ред. Є. І. Євдокимова та О. М. Микитюка. – Харків, 2007. – Вип. 27. – С. 15–20.

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А. А. Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р., № 1392. – К., 2012. – 139 с.

Зіненко І. Реалізація компетентнісного підходу до навчання алгебри та початків аналізу учнів старших класів гуманітарного ліцею / І. Зіненко // Нова педагогічна думка. – 2010. – № 2. – С. 60–63.

Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посібник / авт.-укл.: О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: АПН, 2002. – 136 с.

Куріцина М. «Відчуй себе інтелектуалом!»: інтерактивні технології в розвитку творчих здібностей учнів // Освіта. – 2005. – № 9. – C. 4–5.

Лернер И. Я. Проблемное обучение/ И. Я. Лернер. – М.: Знание, 1974. – 144 с.

Махмутов М. И. Проблемное обучение: основные вопросы теории / М. И. Махмутов. – М.: Педагогика, 1975. – 368 с.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования; под общ. ред. Е. С. Полат. – М.: Академия, 2005. – 98 с.

Перельман Я. И. Занимательная алгебра: научно-популярное издание. – 11-е изд. / Я. И. Перельман. – М.: Наука, 1967. – 200 с.

Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ: монографія / C. А. Раков. – Харків: Факт, 2005. – 360 с.

Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы / Н. Суворова. – М.: 2005. – 167 с.

Топузов О. Проблемна ситуація в теорії проблемного навчання / О. Топузов // Шлях освіти. – 2007. – № 1. – C. 78–79.

Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.