Здоров'язбережувальні технології у контексті підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в оздоровчому таборі

Андрій Здіховський

Анотація


Розглянуто сучасні підходи щодо трактування поняття «здоров’язбережувальні технології», їх значення в підготовці майбутніх учителів початкових класів до роботи в закладах оздоровлення та відпочинку. Сформульовано завдання, вирішення яких сприяє створенню здоров’язберігаючого освітнього середовища. Запропоновано форми діяльності з елементами здоров’язбереження, котрі доцільно використовувати в роботі дитячого оздоровчого табору (ДОТ). Визначено головні етапи підготовки студентів до застосування здоров’язбережувальних технологій у ДОТ. 


Ключові слова


здоров’язбереження, здоров’язбережувальні технології, здоров’язберігаюче освітнє середовище, підготовка, дитячий заклад оздоровлення та відпочинку

Повний текст:

PDF

Посилання


Баранов А. А. Окружающая среда и здоровье / А. А. Баранов // Педиатрия. – 1994. – № 5.1. – С. 5–6.

Бартків О. Діяльність соціального педагога в дитячому оздоровчому таборі: навч.-метод. посібник / Бартків О., Дурманенко Є., Грановський В. – Луцьк, 2010. – 168 с.

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/375-17

Ерохина И. А. Здоровьесберегающие технологии в профилактике наркозависимости подростков: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / И. А. Ерохина. – Тамбов, 2005. – 272 с.

Іонова О. М. Здоров’язбереження особистості як психолого-педагогічна проблема / О. М. Іонова, Ю. С. Лукьянова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ, 2009. – ХХПІ – № 1. – С. 69–72.

Лякішева А. В. Навчально-методичне забезпечення курсу «Робота в літньому оздоровчому таборі» / А. В. Лякішева, А. М. Здіховський // Соціальна педагогіка: навч.-метод. посібник. У 2 ч. / за ред. П. М. Гусака, Л. К. Грицюк. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – Ч. 2. – С. 384–390.

Кучма В. Р. Концепция «Общие подходы к формированию гигиенических требований к условиям реализации основных общеобразовательных программ» / В. Р. Кучма, М. И. Степанова // Проект «Разработка компонентов стандарта общего образования второго поколения»: разработка гигиенических требований к условиям реализации основных общеобразовательных программ. – М., 2006. – 56 с.

Літо барвінкове: навч.-метод. посібник щодо організації дозвілля у дитячих оздоровчих таборах / упоряд. В. В. Андрусів. – Луцьк: Волинська книга, 2007. – 332 с.

Митяева А. М. Здоровьесберегающие педагогические технологи: учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений / А. М. Митяева. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 192 с.

Проскурина Е. Святкове літо / Е. Проскурина, О. Братчук. – Х.: Торсінг+, 2005. – 144 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.