Методика формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв: особливості експериментальної перевірки

Ольга Краєвська

Анотація


Обґрунтовано особливості перевірки методики формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв з урахуванням специфіки зазначеної методики. Розглянуто методи та засоби експериментальної перевірки складових комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв. Описано авторську методику діагностування рівня сформованості складових комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв, що включає наступні компоненти: діагностування мотиваційно-ціннісної складової, діагностування когнітивно-стратегічної складової, діагностування діяльнісно-корегуючої складової. Досліджено зв’язок методики експерименту із структурою комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв та особливостями методики її формування. Описано методику формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв, яка ґрунтується на розвитку складових цієї компетентності та передбачає врахування раніше діагностованих недоліків і проблем комунікативної підготовки фахівців.


Ключові слова


комунікативна компетентність, менеджери-аграрії, методика, педагогічний експеримент, ділові ігри, відео метод, портфоліо

Повний текст:

PDF

Посилання


Берестецька Н. В. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до професійного спілкування у процесі навчання гуманітарних дисциплін: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. В. Берестецька. – Хмельницький, 2008. – 20 с.

Експеримент. Вільна енциклопедія Вікіпедія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org

Закон України «Про вищу освіту»: від 01.07.2014 № 15556–VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu Метод експертних оцінок. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/

Метод «Портфоліо» в структурі самостійної роботи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.