Порівняльні аспекти навчальної результативності професійної підготовки техніків-електриків Німеччини та України

Тетяна Ларіна

Анотація


Представлено аналітичне порівняння професійної підготовки фахівців електромеханічних спеціальностей у технічних коледжах Німеччини та України. Проаналізовано зміст освітньо-професійної програми підготовки і формування професійної компетентності техніків-електриків на етапах фахової підготовки у Німеччині та Україні. У порівняльному контексті наведено тотожні формати професійних компетенцій та навчальної результативності майбутніх фахівців електромеханічних спеціальностей. 


Ключові слова


професійна підготовка, фахівці електромеханічних спеціальностей, технічний коледж Німеччина, Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Агаркова О. Освіта в Німеччині: блискучі перспективи / О. Агаркова // Сучасна освіта: всеукраїнський журнал. – 2010. – № 11 (73), – С. 10–12.

Аносов І. П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. / І. П. Аносов. – К.: Твім інтер, 2003. –305 с.

Коваль Т. Із сучасного німецького досвіду реформування вищої освіти / Т. Коваль // Рідна школа. – 2007. – № 7–8. – С. 72–75.

Коляда М. Г. Виявлення функціональних компонентів професійних компетенцій майбутніх фахівців з інформаційної безпеки / М. Г. Коляда // Проблеми освіти: наук. збірник . – 2011. – Вип. 67. – С. 34–37.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посібник / Н. Є.Мойсеюк. – 5-е вид., доп. і переробл. – К., 2007. – 656 с.

Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу; пер. з англ. / Н. Мусис– К.: К. І. С., 2005. – 466 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Ніколаєнко С. М. Освіта в інноваційному поступі суспільства: навч. посібник / С. М. Ніколаєнко. – К.: Знання, 2006. – 207 с.

Семенова А. В. Основи психології і педагогіки: навч. посібник / А. В. Семенова, Р. С. Гурін, Т. Ю. Осипова. – К.: Знання, 2006. – 319 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.