Сучасне інформаційно-освітнє середовище як фактор удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутнього викладача

Наталія Гунька

Анотація


Здійснено теоретичний аналіз поняття «інформаційно-освітнє» середовище». Показано відмінність між інформаційним та інформаційно-освітнім середовищем. Розкрито функції інформаційно-освітнього середовища і його можливості для покращення якості освіти. Виявлено основні складові інформаційно-освітнього середовища. Встановлено зв’язок між інформаційно-освітнім середовищем та формуванням основ педагогічної майстерності. Описано електронну систему «Сократ» Вінницького національного аграрного університету та узагальнено можливості її використання у навчально-виховному процесі з метою формування та підвищення професійно-педагогічної майстерності викладача.


Ключові слова


інформаційне середовище; інформаційно-освітнє середовище; інформаційно-комунікативні технології; дистанційна освіта; педагогічна майстерність; електронний підручник

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев А. А. Педагогика высшей школы: новый курс / А. А. Андреев. – М.: Моск. междунар. ин-т эконометрики, информатики, финансов и права, 2002. – 264 с.

Воротникова І. П. Освітній портал як складова освітньо-інформаційного середовища післядипломної педагогічної освіти регіону / Воротникова І. П. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/ges/vyp7/konf4/Vorotnikov.pdf

Гриньова М. В. Деякі аспекти структуризації та ергономіки навчального тексту для електронного підручника / М. В. Гриньова [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://undip.org.ua/upload/iblock/d90/5_17.pdf

Караван Ю. В. Єдине інформаційно-освітнє середовище як важливий елемент підвищення якості підготовки фахівців / Ю. В. Караван [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/konfer26/56.pdf.

Льовочкіна А. М. Екологічна психологія: навч. посібник / А. М. Льовочкіна. – К.: Міленіум, 2003. – 120 с.

Нові інформаційні технології в освіті [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://it-tehnolog.com/statti/novi-informatsiyni-tehnologiyi-v-osviti/.

Організаційно-педагогічні умови створення освітнього інформаційного середовища [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.ua/school/ lessons_summary/psychology/31893/.

Панова А.Н. Образовательная среда как одно из условий развития личности / А.Н. Панова. [Электронный ресурс] –Режим доступа: www.t21.rgups.ru/doc2011/11/12.doc.

Сократ. Електронна система [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://socrates.vsau.org/index.php/uk/2013-05-16-08-32-52/2013-05-22-15-52-59.

Ставицька І. В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті / І. В. Ставицька [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://confesp.fl.kpiua/ru/node/1103.

Технологии дистанционного обучения / А. Д. Иванников, А.Н. Тихонов // Высшее образование в России. – 2004. – № 3. – С. 21–29.

Ясвин В. Образовательная середа: от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 365 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.