Зміст експериментального навчання майбутніх програмістів з формування умінь іншомовного спілкування в умовах комфортного навчального ... умінь іншомовного спілкування за умов комфортного навчального середовища

Ірина Семиряк

Анотація


Розглянуто проблему формування умінь іншомовного спілкування в умовах комфортного навчального середовища. Проаналізовано особливості створення і функціонування одного з різновидів віртуального навчального середовища. Детально охарактеризовано зміст експериментального навчання майбутніх програмістів щодо формування умінь іншомовного спілкування в умовах комфортного навчального середовища, організованого на базі кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.


Ключові слова


уміння іншомовного спілкування; комфортне навчальне середовище; віртуальне навчальне середовище; експериментальне навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Абаньшина А. С., Курликова Л. В. Мультисенсорний метод як засіб формування мовної компетенції та стійкої мотивації школярів до вивчення англійської мови / А. С. Абаньшина, Л. В. Курликова // Матеріали II Міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». – Харків, 2013. – С. 13–14.

Жовнірук З. та ін. Навчальна програма рівневого вивчення англійської та німецької мов для студентів природничих факультетів університету / З. Жовнірук, Г. Ісаєва, Н. Микитенко, М. Ратич, Л. Тимчишин, М. Федина, Т. Яхонтова. – Львів, 2010. – 46 с.

Маслоу А. Г. Мотивация и личность / А. Г. Маслоу. – СПб.: Евразия, 1999. – 478 с.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посібник. – 5-е вид., доп. і перероб. / Н. Є. Мойсеюк. – К., 2007. – 656 с.

Освіта і навчання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukma.edu.ua/

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.univer.kharkov.ua/

st Century Learning Environments. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/edu/country-studies/21stcenturylearningenvironments.htm

Adams A. Rules for Web-conferencing / A. Adams. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://web-conferencing-services.toptenreviews.com/web-conference-etiquette.html

Bruner J. S. The relevance of education / J. S. Bruner. – New York: Norton, 1973. – 176 p.

Creating Effective Teaching and Learning Environments. First Results from TALIS. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.oecd.org/education/school/43023606

Hannafin M. Open Learning Environments: Foundations, methods and models / M. Hannafin, S. Land, K. Oliver // Instructional design theories and model: A New Paradigm of Instructional Theory / Ed. By Reigeluth C. M. – Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. – 1999. – P. 115–140.

Reference Level Descriptions (RLD) – Council of Europe. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadrel_en.asp

Shea V. Netiquette / V. Shea. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://albion.com/bookNetiquette The

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.