Сутність і принципи праксеологічного підходу в методичній підготовці майбутнього вчителя технологій

Андрій Малихін

Анотація


Розглянуто проблему використання ідей праксеології у методичній підготовці майбутнього вчителя технології. Досліджено теоретичні і практичні аспекти використання праксеологічного підходу до професійної підготовки майбутнього вчителя освітньої галузі «Технологія». Охарактеризовано системну, діяльнісну, компетентнісну, особистісно-орієнтовану, технологічну та тезаурісну функції праксеологічного підходу, що забезпечують ефективний взаємозв’язок об’єктивних і суб’єктивних факторів, які сприяють успіху студентів в оволодінні знаннями та методичними навичками. Розкрито сутність принципів праксеології: діагностичності цілей і результатів навчальної діяльності; стимулювання і мотивації позитивного ставлення студентів до навчання, орієнтації на їхні потреби й інтереси; вибору ефективних методів, засобів і форм діяльності; взаємозв’язку етапів навчання; значущості й застосування результатів навчання; опори на створення індивідуальних умов для саморегуляції пізнавальної діяльності суб’єктів навчання, дотримання яких дозволяє ефективно реалізувати праксеологічний підхід у методичній підготовці майбутнього вчителя технологій.


Ключові слова


праксеологія; праксеологічний підхід; принципи педагогічної праксеології; вчитель технології; методична підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Колесникова И. А. Педагогическая праксеология / И. А. Колесникова, Е. В. Титова. – М.: Академия, 2005. – 256 с.

Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе / Т. Котарбинский. – М.: Экономика, 1975. – 271 с.

Самойленко П. И. Повышение эффективности учебного процесса по физике на основе праксеологического подхода / П. И. Самойленко, С. В. Семёнова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. – 2003. – Вип. ІХ. – С. 65–68.

Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К.: Наукова думка, 2000. – 680 с.

Федотова В.С. Модели организации исследовательской деятельности студентов на основе праксиологического похода / В. С. Федотова // Человек и образование. – 2010. – № 4. – С. 102–106.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.